Obsah

ZELENÉ ZÁŘÍ

AŤ SI HOLKA NEBO KLUK, SEDNI SI K NÁM ŠŤASNÝ BUĎ

 

  • Kamaráde, kamaráde, rádi tě tu přivítáme (seznamování s kamarády, adaptace v novém prostředí)

 

  • Co děláme celý den, aneb učíme se pravidla (upevňování nových pravidel ke společnému soužití v MŠ)

 

  • Kde jsem doma (místo, kde žijeme - vesnice/město, okolí domova, můj pokojíček...)

 

  • Co vyrostlo na poli (užitkové plodiny - brambory, kukuřice, obilí "Jak roste chléb" ... plody v okolí - šípky, bezinky, jeřabiny...)

 

MŠ