Obsah

TÉMA -  PODZIM

 

  • PŘÍRODA - poznávání listů stromů, poznávání stromů, keřů, květin, třídění přírodnin, přírodovědné vycházky, práce s encyklopedií

 

  • KOMUNIKACE - verbální, neverbální, porozumění

 

  • LITERATURA - četba z encyklopedií

 

  • ESTETIKA - barvocit, podzimní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce

 

  • PRÁZDNINY - orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví, bezpečnost o prázdninách  

 

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - osvojení si návyku třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví

 

ŠD