Obsah

TÉMA -  LÉTO

 

  • PŘÍRODA - pozorování, květiny, přírodovědné vycházky, práce s encyklopedií

 

  • KOMUNIKACE - verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie

 

  • LITERATURA - četba na pokračování

 

  • ESTETIKA - barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce

 

  • PRÁZDNINY - táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví, bezpečnost o prázdninách  

 

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - osvojení si návyku třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví

 

ŠD