Obsah

TÉMA -  JARO

 

  • PŘÍRODA - pozorování změn v přírodě, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky

 

  • KOMUNIKACE - verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie

 

  • LITERATURA - dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři

 

  • ESTETIKA - jarní barvy, výtvarné a pracovní techniky

 

  • TRADICE A ZVYKY - Velikonoce, pálení čarodějnic, Den Země

 

  • DOMOV - rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení

 

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - osvojení si návyku třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví

 

ŠD