Obsah

TÉMA -  ZIMA

 

  • PŘÍRODA - pozorování změn v přírodě, přezimující ptactvo, krmení ptáčků, výroba krmítek

 

  • ZDRAVÍ - otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, vitamíny, hygiena stolování, první pomoc

 

  • LITERATURA - četba na pokračování

 

  • ESTETIKA - zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky

 

  • TRADICE A ZVYKY - advent, čert a Mikuláš, Vánoce, Tři králové, masopust, zpěv a poslech koled  

 

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - osvojení si návyku třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví

 

ŠD