Obsah

Školní dokumenty

 

Školní řád ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání k nahlédnutí v ředitelně školy.