Obsah

Školní dokumenty

 

Školní řád ZŠ

Sdělení rodičům

Docházka do školy

Žádost o osvobození z TV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání k nahlédnutí v ředitelně školy.