Obsah

 

 Zájmové kroužky 

 

Hra na flétnu (p. vych. K. Pěničková) - každý pátek - 13,00 - 13,45 hod.

Literárně-dramatický kroužek (p. uč. Mgr. J. Zamrzlová) - každé úterý - 13,00 - 13,45 hod.

Pohybově-taneční kroužek (p. uč. K. Součková) - každou středu - 13,00 - 13,45 hod.

Hravá angličtina (p. uč. A. Čechová) - každý čtvrtek - 13,00 - 13,45 hod. 

Keramický kroužek MŠ (p. uč. Šebeňová) - 1x za 14 dní sudá středa - 13,00 - 14,30 hod.

Keramický kroužek ZŠ (p. Černá) - 1x za 14 dní liché pondělí - 13,00 - 14,30 hod.