Obsah

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2023/2024

Typ: ostatní
Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, okres Louny příspěvkové organizaci, kterou zřizuje Obec Nové Sedlo, ve školním roce 2023/2024

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu v Základní škole a Mateřské škole, okres Louny příspěvkové organizaci, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v mateřské škole výše úplaty stanovena:

 za celodenní docházku dítěte na 350,- Kč měsíčně

 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.  dne příslušného kalendářního měsíce.

                                                                                        Mgr. Veronika Barochová- ředitelka školy


Vytvořeno: 1. 9. 2023
Poslední aktualizace: 1. 9. 2023 14:58
Autor: Správce Webu