Obsah

Výsledky přijímacího řízení

Typ: ostatní
Výsledky přijímacího řízení

Č. j. ZSMS-NS /121/2023

V Novém Sedle: 24. 5. 2023

 

Oznámení

 

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ust. § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 24. 5. 2023 takto:

 

Na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 se k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace, přijímají tyto děti:

 

reg. č. MŠ 1/2023,

reg. č. MŠ 2/2023,

reg. č. MŠ 3/2023,

 

 

Tímto se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění.

 

Rozhodnutí bylo zveřejněno v Novém Sedle dne 24. 5. 2023

 

Mgr. Veronika Barochová

ředitelka školy


Vytvořeno: 25. 5. 2023
Poslední aktualizace: 31. 5. 2023 14:30
Autor: Správce Webu