Obsah

Školné a stravné 2023/2024

Vážení rodiče,

školné a stravné za Vaši dceru/syna je možné platit hotově nebo přes účet. Platba musí být na účet školy připsána nejpozději do 15. dne v měsíci (platbu je třeba odeslat s dostatečným předstihem). Nebude možné kombinovat nebo střídat platby přes účet a platby hotově. Platba přes účet bude paušální částkou, která se během školního roku nebude měnit, vyúčtování přeplatků bude vždy po uzavření kalendářního roku a po ukončení provozu MŠ o hlavních prázdninách. Každé dítě musí mít přes účet 2 platby - zvlášť školné a zvlášť stravné.

Paušální platba na účet školy (nebude se v průběhu školního roku  měnit):

Školné - MŠ =   350 ,-Kč

Stravné - MŠ = 1081,-Kč - děti 3-6 let

Stravné - MŠ =  1242,-Kč - děti 7-10 let

Stravné - ZŠ =   759,-Kč žáci, kteří v daném školním roce dosáhnou věku 7-10 let (mladší žáci)

Stravné - ZŠ =   828,-Kč žáci, kteří v daném školním roce dosáhnou věku 11-14 let (starší žáci)

 

Finanční normy platné od 1.9.2023

Kategorie MŠ

děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 3-6 let         47,-Kč/den   (přesnídávka 11,-Kč, oběd 25,-Kč, svačina 11,-Kč)

děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 7-10 let      54,-Kč/den    (přesnídávka 13,-Kč, oběd 28,-Kč, svačina 13,-Kč)

Kategorie ZŠ

žáci, kteří v daném školním roce dosáhnou věku 7-10 let      33,-Kč/den   (oběd)

žáci, kteří v daném školním roce dosáhnou věku 11-14 let    36,-Kč/den   (oběd)

 

Školné v MŠ 

děti 2-5leté       350,-Kč/měsíc

předškoláci  (děti, které v daném šk. roce dovrší 6 let) mají bezplatnou šk. docházku platí pouze stravné

 

Platba v hotovosti:

Pokud byste se rozhodli pro platby hotově - platba pouze u paní hospodářky Lady Fejferové v  pokladních hodinách (pondělí až čtvrtek 6.30 - 7.45; 14.00 -16.00). Pokladní hodiny je nutno z provozních důvodů dodržovat.

Platba na účet:

Pokud byste se rozhodli pro platby na účet školy:

Komerční banka

číslo účtu: 78-6999080217/0100

variabilní symbol a text pro příjemce: rodné číslo dítěte/žáka bez lomítka, jméno a příjmení dítěte/žáka

konstantní symbol: 0308

 

Úhrada úplaty za vzdělávání v MŠ (školné), stravné v MŠ i ZŠ je splatné do 15. dne příslušného měsíce!

Omlouvání nepřítomnosti dítěte/žáka v MŠ a ZŠ

Nepřítomnost dítěte/žáka je nutno nahlásit nejpozději do 7:45 hod. téhož dne.

Omlouvat děti/žáky můžete:

         - osobně 

         - telefonicky, SMS zprávou - tel. 415 240 340, 774 975 222 

         - elektronickou poštou - hospodarka@zsms-novesedlo.cz