Obsah

Distanční výuka od 14.10.2020

Typ: ostatní
Dle rozhodnutí vlády dochází od 14.10.2020 k přechodu na distanční výuku všechny školy s výjimkou mateřských. Mateřská škola funguje bez omezení.

Dle rozhodnutí vlády dochází k přechodu na distanční výuku všechny školy s výjimkou mateřských od 14.10.2020 do 23.10.2020. Mateřská škola funguje bez omezení.

Na webu školy v sekci zakladni-skola-1/distancni-vyuka-zaku/

bude probíhat off-line distanční výuka žáků. Každý den žákům přes webové rozhraní budou zadávány úkoly k vyplnění s datem odevzdání. Možnosti odevzdání - e-mailem, poštou, osobně vhozením do schránky školy v obálce se jménem a příjmením a nebo po konzultaci s p. učitelkou osobní předání.

Jakou povinnost má dítě/žák/student

Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Povinnost nemají žáci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Tito se do distančního způsobu vzdělávání zapojují na základě dobrovolnosti. Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Off-line výuka

Pojmem off-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a krealizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudiuma plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků vjejich domácím prostředí kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností vpraxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte/žáka/studentači na rozvoj kompetencí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.).

Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. Výhodou off-line výuky je absence nároku na technické vybavení a digitální kompetence účastníků. Je vhodné u nejmladších dětí a žáků, tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku,a tam, kde vzhledem ke specifickým potřebám účastníků je vhodné zaměření na praktické činnosti. Off-line výuka vyžaduje zvýšené úsilí učitelů při monitorování zapojení všech dětí a žáků a jejich vzdělávacího pokroku, při poskytování studijní podpory a formativní zpětné vazby. Off-line výuka může zároveň sloužit jako prospěšné zpestření on-line výuky.


Vytvořeno: 13. 10. 2020
Poslední aktualizace: 13. 10. 2020 11:54
Autor: Správce Webu