Obsah

Opatření k provozu školy od 1. 9. 2021

Typ: ostatní
Opatření k provozu školy od 1. 9. 2021

Opatření k provozu školy od 1. 9. 2021

 

 

Škola

Školní rok bude zahájen 1.9.2021 v 8,00 hod. a první den zakončíme přibližně v 8,45 hod.

Žáci 1. tříd mohou jít do školy bez ochrany dýchacích cest v doprovodu max. 2 osob. Doprovázející osoby  mohou vstupovat do školy s respirátorem nebo rouškou a po doložení dokladu o bezinfekčnosti tj. řádně ukončené očkování, negativní výsledek testu z odběrového místa atd.

 

Testování žáků v září 2021

budou použity Ag testy SARS-CoV-2 Antigen Test Kit

Instruktážní VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=Csvfjk1UBv0

Testování žáků proběhne 3 x po sobě samoodběrem

1. září, dále pak 6. a 9. září

Testování nejsou povinni se podrobit žáci:

 • kteří mají řádně dokončené očkování
 • neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
 • kteří doloží negativní výsledek testu z odběrového místa
 • použití vlastních testů je možné na místě při společném testování

Pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka bude mít povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu výuky.

 

Osobám, které mají pozitivní výsledek testování, je zakázána přítomnost na vzdělávání.

 

Ochrana úst a nosu

 • Ochranu úst a nosu je povinnost nosit ve všech společných vnitřních prostorech (chodby, toalety, jídelna). Odložit jí je možné ve třídách, odděleních, v jídelně u stolu při konzumaci potravin.
 • Zaměstnanci nebo ostatní dospělé osoby mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku s filtrační účinností alespoň 94%,
 • Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku = chirurgickou roušku. - Výjimku z nošení ochrany úst a nosu mají osoby ze závažných zdravotních důvodů, které musí být doloženy lékařským potvrzením.

 

Školní družina

Příjem přihlášek do školní družiny – do 10. září.

 

Školní jídelna

 • Příjem přihlášek do školní jídelny - do 10. září 2021.
 • Žákům nemocným bude od 13,15 do 13,45 hodin vydán oběd do přinesených nádob.
 • Před vstupem do jídelny jsou všechny osoby povinny umýt si ruce (případně použít dezinfekci) - Rozestupy mezi stoly jsou 1,5 m.
 • U jednoho stolu sedí maximálně 4 strávníci.
 • V jídelně nesmí být současně více osob, než je míst k sezení! –
 • Oddělení družiny vstupují do jídelny v přiměřených časových rozestupech a udržují skupiny pohromadě.
 • Určený dohled nad žáky důsledně usměrňuje pohyb a chování žáků v prostoru jídelny i před ním.
 • Všechny osoby, včetně zaměstnanců kuchyně při výdeji, mají povinnost v prostorách jídelny nosit ochranu úst a nosu, dle výše uvedených pravidel, s výjimkou konzumace stravy.

 

 

V Žatci dne 31.8.2021               

                                                                                                               Mgr. Veronika Barochová

                                                                                                                   ředitelka školy


Vytvořeno: 31. 8. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 08:28
Autor: Správce Webu