Obsah

Domácí příprava žáků 1. - 3. ročníku

23.6. 

1. ročník - ČÍT. str. 50

2. ročník - ČÍT. str. 25

22.6.

1. ročník - Čít. str. 49, M- str.32 cv.1,2,3,4,5.

2. ročník - Písanka str.17, ČÍT. str. 24 Zpívající domeček.

19.6. 

1. ročník -  M str.31 cv. 1,2,3,4,5, jednotky objemu, Co se kupuje na litry? ČÍT. str. 48.

2. ročník - ČJ - popis květiny ze zahrady, ČÍT. str. 22.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 53, cv. 5 - oprav chyby

18.6. 

1. ročník - Písanka str.7, napiš věty: Bob a Bobek jsou králíci v klobouku. Bob pořád cvičí. nebojí se bubáků. M str.30, cv. 1,2,3,4.

2. ročník - ČÍT. str. 21, PÍS. str.16, napiš věty.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 152, cv. 5a

17.6. 

1. ročník - Písanka str. 6, psaní písmene B,D, M str.29, jednotky délky, Co se kupuje na metry? ČÍT. str.47.

2. ročník - ČÍT. str. 20, ČJ- U str.144 cv. 5

3. ročník - ČJ - písanka str. 27, pracovní sešit str. 51, cv. 2

16.6.

1. ročník - Slož tři věty z desek s písmenky, M str.28 cv.1,2,3, vypočítej slovní úlohy, příklady, PRV str.80-81, Já to hravě zvládnu, Chystáme se na prázdniny.

2. ročník - ČÍT. str.19, PRV- zopakuj si přírodní společenstva (les, pole, louka, rybník, zahrada) DUMY.cz.

3. ročník - PRV- Lidské tělo, zopakuj si. DUMY.cz, ČJ - učebnice str. 201, cv. 10

15.6.

1. ročník Písanka str. 5, pojmenuj věci na obrázku a přepiš větu, M str.7, ČÍT. str. 46.

2. ročník ČÍT. str. 18, ČJ-U str. 143 cv. 1,2 - Věta jednoduchá, souvětí, https://www.youtube.com/watch?v=6RDW2dL7q0I

3. ročník - ČJ - učebnice str. 145, cv. 4 Odpadky, které nejsou k zahození - opiš, doplň do školního sešitu první 4 řádky, prac. sešit str. 51, cv. 2

12.6.

1. ročník - M str. 26, vylušti rébus, vypočítej slovní úlohy, ČÍT. str. 45.

2. ročník - Psaní- napiš 3 přísloví, ČJ U str. 141 cv.4a- napiš jako diktát, ČÍT. str. 17

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 49, cv. 10, str. 50, cv. 12

11.6.

1. ročník - Psaní str. 4 písmeno b, d, brýle, barva, M str.25 cv.1,2,3,4, vypočítej příklady, rozlož čísla, ČÍT. str. 44.

2. ročník - ČJ U str. 140 cv. 2, ČÍT. str. 16.

3. ročník - ČJ - písanka str. 25 - Jak se chováme  v restauraci - napiš věty ve správném pořadí

10.6.

1. ročník - M str. 24, cv.1,2,3, vylušti vzkaz v láhvi, ČÍT. str. 43.

2. ročník - ČJ- U str.139 cv 4a, odpověď na 1. hádanku nakresli, ČÍT. str.14.

3. ročník - ČJ - čítanka str. 84 - přečíst nahlas, vypracovat do školního sešitu. Písanka str. 23 - celá

9.6.

1. ročník - ČÍT. str.42, vypravuj pohádku Hrnečku, vař!, M str. 23, PRV str.78-79, léto v lese, léto na poli.

2. ročník - ČÍT. str. 13, ČJ- U str 139 cv. 3, odůvodni pravopis.

3. ročník - PRV- PS str.32 Člověk a jeho zdraví; ČJ - písanka str. 22 - celou stránku, pracovní sešit str. 48, cv. 6

8.6.

1. ročník - Psaní- pís. str. 3, přepiš volání: Haló! Ahoj! Hyjé! Hej! Ha! Hop!, M- str. 22- rozlož čísla, vypočítej příklady, ČÍT. str.41.

2. ročník - ČJ- U str.139 cv. 2, doplň vynechaná písmena, ČÍT. str. 12.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 141, cv. 1 - přečíst celý úryvek, doplnit a opsat do školního sešitu poslední 4 věty

5.6. 

1. ročník - M str. 21, procvičuj pomocí číselné osy, porovnej čísla, ČÍT. str. 40.

2. ročník - ČJ- U str. 138 cv. 1, h nebo ch? ČÍT. str. 11.M - Násobilka 0 - 5

3. ročník - ČJ - písanka str. 21; M - PS - str. 26 cv. 7, 8, 10, 11

4.6. 

1. ročník - M str. 20, znázorni a vypočítej slovní úlohy, psaní h, H, ČÍT. str. 39. Znáš ještě nějaké jiné hádanky?

2. ročník - ČJ- U str. 137 cv. 5, napiš a zdůvodni pravopis, ČÍT. str. 10.; M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky

3. ročník - ČJ - učebnice str. 143, cv 6 - Krátká pohádka - doplň t-d a básničku krasopisně opiš do školního sešitu, zopakuj si také vyjmenovaná slova, M - Zaokrouhlování čísel

3.6.

1. ročník - M str. 19, cv. 1,2,3, odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky, písanka str.1-2, psaní písmene h, H, ČÍT.str. 38.

2. ročník - ČJ- U str. 137 cv. 4, doplň a napiš bez chyb, ČÍT. str. 9.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 137, cv. 2a - podtržená slova nahraď synonymy a napiš do domácího sešituM - PS str. 25 cv. 4,5

2.6.

1. ročník - ČÍT. str. 37, PRV- str.76-77 letní počasí, zahrada v létě.

2. ročník - ČJ- U str. 137 cv. 3, doplň vynechaná písmena, PRV- PS str. 11-12, pošta, tísňové volání.

3. ročník - PRV- U str. 33-34, PS str. 31, vnitřní ústrojí, smysly; ČJ - učebnice str. 138, cv. 5a - napiš do školního sešitu podle vzoru, str. 139 - pročti si číslovky, M - PS str. 25 cv. 1,2,3

1.6.

1. ročník - M str. 18, cv. 1-4, vypočítej slovní úlohy, porovnej čísla, ČJ psaní- přepiš báseň Slab. str.71 Cvrček.

2. ročník - ČJ- zopakuj si slovní druhy, Sloh- popiš svoji oblíbenou hračku; M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 48, cv. 4, 5

29.5.

1. ročník - ČJ- diktát slov, ČÍT. str. 36, M- str. 17.

2. ročník - ČJ- diktát. Moucha si sedla na strop. Kolem cesty je hluboký příkop. Jakub nese bábovku. V lese roste dub. Na stráni je mnoho chalup. Zatrub pořádně. Jirka nese plný košík hub. ČÍT. str. 7.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 47, cv, 2, 3, čítanka str. 69 - přečíst a vypracovat do pracovního sešitu

28.5.

1. ročník - Skládání vět (desky s písmeny), vymysli a slož 3 věty, ČÍT. str.35, M- str.16

2. ročník - ČJ- zopakuj si abecedu, U str. 136 cv. 2. Uhodneš, co do vět patří? Doplň slova, napiš. ČÍT. str. 5-6.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 165, cv. 10a

27.5.

1. ročník - ČÍT. str. 34, M- str.15, cv. 1.-4.

2. ročník - Párové souhlásky, U- str. 135, cv. 3, 4, ČÍT. str. 129.

3. ročník - ČJ - písanka str. 20

26.5.

1. ročník - PÍS. str.38 citron, švestka, ananas, ČÍT. str.33, PRV- str. 74-75 Já to hravě zvládnu, letní radovánky.

2. ročník -  Psaní- přepiš věty: Dana a Dáša se rozhodly jít do lesa. Doma o tom  nikomu neřekly. Navečer přišla maminka domů. Děvčata tam nebyla. Maminka se polekala a začala je hledat. Příhodu dovyprávěj. PRV- Statek v  létě, u rybníka, PS str.23.

3. ročník - PRV- U str. 30-32, části lidského těla, kostra, chrup, svaly, PS str. 26-30; ČJ - pracovní sešit str. 46, cv. 2, 

25.5.

1. ročník - ČJ-psaní písmene C, PÍS. str. 37, C, c, Co je to?, M- str. 14 cv. 1-4., ČÍT. str. 32 Daleko do Vánoc.

2. ročník - ČJ- procvičování párových souhlásek d/t, h/ch, b/p,...U str. 135 cv. 1, 2, seřaď jména podle abecedy, ČÍT.  str. 128.; M - Matematika 2. ročník procvičování

3. ročník - M - Pracovní lst, ČJ - čítanka str. 63 - Dášenka čili život štěněte - přečti a v pracovním sešitě na str. 33 vypracuj odpovědi

22.5.

1. ročník - M str. 13 cv. 1, 2, 3, 4, vypočítej slovní úlohy, ČÍT. str. 31

2. ročník - ČJ- U str. 133 cv. 5, doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis, psaní- seřaď věty O perníkové chaloupce a napiš je správně: Přišly k perníkové chaloupce. Děti se ztratily v lese. Ježibaba je chtěla vykrmit. Děti však z chaloupky utekly domů. PÍS. str. 16., ČÍT. str. 127 Vzhůru na prázdniny.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 137, cv. 2a - podtržená slova nahraď synonymy (slova stejného nebo podobného významu)

21.5.

1. ročník - M str. 12 cv. 1, 2, 3, 4, vypočítej příklady, porovnej čísla, doplň pyramidy, ČÍT. str 30 Hokejista.

2. ročník - Sloh : Popiš svůj dětský pokoj, ČÍT. str. 126- O hádavých skřítcích; M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky

3. ročník - ČJ - učebnice str. 165, cv. 9 - do školního sešitu napiš podstatná jména a připiš za ně v jakém jsou pádu - př. na chodníku - 6. pád; M - zopakuj si zaokrouhlování čísel str. 54, str. 154 cv. 30, 33

20.5.

1. ročník - Psaní písmene c, písanka str. 36, ČÍT. str. 29

2. ročník - M - Násobení a dělení 2-5, ČJ- U str. 133 cv. 4, doplň d/t, nebo ď/ť, ČÍT. str. 125, odpověz na otázky 1. Proč vzal tatínek Leonu na noční procházku? 2. Jaké jsou hvězdy? 3. Co svítilo v trávě?

3. ročník - ČJ - písanka str. 19 - Co víš o čápovi? Z nabídky vyber vhodné slovo a odpovídej celou větou; M - str. 110 cv. 21, 23

19.5. 

1. ročník M str. 11 cv. 1, 2, 3, rozlož čísla, počítej podle vzoru. PRV str. 72- 73. Měříme čas, kolik je hodin? ČÍT. str. 28.

2. ročník ČJ str. 133 cv. 3, změň věty oznamovací na rozkazovací, ČÍT. str. 124, báseň Smolíček se nauč zpaměti.

3. ročník PRV- U str. 27- 29. Člověk, vývoj a růst člověka, PS- str. 23- 25; ČJ - učebnice str. 165, cv. 7a  změň věty oznamovací ve věty rozkazovací a napiš do domácího sešitu  

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

18.5.

1. ročník - ČÍT. str. 27, Jak se jmenovala zvířátka z příběhu?, M- str. 10 cv. 1, 2, 3, 4.

2. ročník - ČJ - U str. 132 cv. 5 a, ČÍT. str. 123, odpověz na otázky 1. Jaká houba maminku polekala? 2. Kdo sebral muchomůrku? 3. Jaké znáš jedovaté houby?

3. ročník - ČJ - v učebnici na str. 164 máš vypsané pádové otázky, v pracovním sešitě na str. 46 vypracuj cv. 8 (chybí pouze 5.pád)

15.5.

1. ročník M- str. 9, cv. 1, 2, 3, 4, vypočítej příklady, vylušti tajenku, ČÍT. str. 25- 26, nakresli k příběhu, Jak se Terezka ztratila, obrázek.
 
2. ročník ČJ- U str. 132 cv. 4, ČÍT. str. 121- 122
 
3. ročník - ČJ - písanka str. 18 - oprav věty a napiš je

14.5.

1. ročník - Psaní dvojhlásky au, Au, Mourek, sauna, okoun, auto, ČÍT. str. 24, vyprávěj příběh, který jsi četl-a.

2. ročník - ČJ- souhlásky na konci slova, U- str. 129- 130, ČÍT. str.120, odpověz na otázky 1. Kdo rozzlobil myslivce?  2. Jak si Jácíček udobřil myslivce? 3. Co řekla Kateřina Jácíčkovi?

3. ročník - ČJ - učebnice str. 136, cv. 7a - doplň a opiš do školního sešitu, podtrhni přídavná jména

13.5.

1. ročník - M- str. 8 cv. 1, 2, rozepiš příklady, vyznač desítku, znázorni a vypočítej slovní úlohy, ČÍT. str. 22-23, dočti pohádku O třech kůzlátkách.

2. ročník - ČJ- U str. 127 cv. 10, napiš jako diktát, ČÍT. str. 118- 119, Ve stanu- vyprávěj děj příběhu.

3. ročník - ČJ - písanka str. 17 - napiš věty ve správném pořadí. Nezapomínej denně nahlas číst!

12.5.

1. ročník Psaní dvojhlásky ou, Ou, písanka str. 33, PRV- str. 70-71, dny v týdnu, kalendář.

2. ročník ČÍT. str. 117, odpověz na otázky: 1. Proč byla Klárka na kolečkovém křesle? 2. Jak se Klárka dostala nahoru? PRV- PS str. 22 Poznáváme svůj domov.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 135, cv. 6a - opiš do domácího sešitu slova a podtrhni přídavná jména (připomeň si, že se na ně ptáme otázkami Jaký? Který? Čí?); PRV- U str. 24-26, PS str. 18-19, Přírodní společenstva (les, pole, louka, u vody).

11.5.

1. ročník M- str. 7 cv. 1, 2, 3, rozlož čísla, počítej podle vzoru, ČÍT. str.20-21, O třech malých kůzlatech.

2. ročník ČJ- U str. 127 cv. 9, doplň e, ě, ČÍT. str. 116 Kolečkové křeslo; M - násobení a dělení 5 Násobení a dělení 5

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 49, cv. 7. Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova, v učebnici jsou na předposlední straně; M - str. 82 jednotky objemu, cv. 1, 4, 7

7.5.

1. ročník - Psaní písmene š, Š, Šimon, písanka str. 32, ČÍT. str.19, k básničce nakresli obrázek.

2. ročník - ČJ - U str. 126, cv. 8, napiš správně a odůvodni pravopis, ČÍT. str. 115; M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky

3. ročník -  ČJ - učebnice str.134 - pročti si poučku o přídavných jménech a do domácího sešitu vypracuj ze str. 135 cv. 5; M - str. 81- zopakuj jednotky hmotnosti, cv. 1, 2, 3, 4.

6.5.

1. ročník - M- str.6 cv. 1.- 4., vypočítej příklady, výsledky porovnej, vypočítej slovní úlohy, ČÍT. str.18, vyprávěj, co jsi četl-a.

 2. ročník - ČJ- U str.126 cv. 6, vysvětli, které chyby Alenka udělala, napiš úkol správně, ČÍT. str. 114, čti nahlas.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45, cv. 6

5.5.

1. ročník - Psaní písmene š, písanka str.31, PRV- str.68-69, roční období, měsíce v roce.

2. ročník - ČJ- U str. 125 cv.1, prvních pět řádků doplň a napiš, PRV-str. 34-35, PS str. 15-16

3. ročník - ČJ - písanka str. 16 - celou stránku, PRV- U str. 22-23, pozorování v přírodě, PS str. 16-17

4.5.

1. ročník - ČÍT. str. 17, M- str. 5. cv.1-3, vypočítej slovní úlohy.

2. ročník - ČJ - U str. cv. 3, popiš Staroměstský orloj podle obrázku na str.122, ČÍT. str. 113, napiš, Co dělají děti o prázdninách? Čím tobě voní léto? 3. Napiš, kam utíká telátko?; M - násobky 5, Násobení a dělení 2, 3, 4 

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45 cv. 5;  M - str. 79. cv. 7, 8, 9, 11

 

30.4. 

1. ročník - Psaní písmene T, napiš slova Tereza, Tamara, Tom se tulí.

2. ročník - ČJ- U str. 122 cv. 1, vypiš slova se skupinou mě, zapiš knihu, kterou jsi přečetl, do čtenářského sešitu; M - Násobení a dělení 2, 3, 4

3. ročník - ČJ - písanka str. 15 - celá stránka; M - str. 78 - jednotky délky - zopakovat převody, jednotky, uveď příklady skutečných předmětů, jejichž délku lze měřit v mm, cm, dm, m, km, vypracuj cv. 1, 2, 5

29.4.

1. ročník -  M- str. 4, cv. 1, 2, 3, 4, ČÍT. str. 17- přečti si básničky.

2. ročník - ČÍT. str. 112, napiš, co dělají děti o prázdninách.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45, cv. 4;

28.4.

1. ročník - ČÍT. str. 16, napiš 2 věty, co vidíš z okna, PRV- str. 66-67, poznávání zvířat, já to hravě zvládnu.

2. ročník - ČJ- U str. 121 cv. 7, doplň, napiš, PRV- U str.36- 37 v lese, PS str. 17, M - str. 31

3. ročník - ČJ - učebnice str. 132 - přečti si cvičení 1 a do školního sešitu zodpověz otázky, které pokračují i na další straně; PRV- U str. 17-20, PS str. 13-15, savci, ptáci; M - str. 75 cv. 67, 68, 69

27.4.

1. ročník - Psaní písmene S, L, M- str. 3 cv. 1., 2., 3. rozlož čísla, počítej podle vzoru.

2. ročník - Sloh- napiš, kam bys jel se spolužáky na výlet; M - Násobení a dělení 2, 3, 4

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 3 - rozděl podstatná jména; M - str. 72 cv. 55, 56, 57

24.4.

1. ročník - M str. 2, cv. 1, 2, 3, 4, ČÍT. str. 14-15 Jak šli bratři pro kládu.

2. ročník - ČÍT. str. 109, opiš 1. sloku básně, str. 110-111 číst hlasitě; M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky

3. ročník - ČJ - písanka str. 14 - dopsat stránku, M - str. 70 cv. 42, 43, 44, 45, 46

23.4.

1. ročník - M str. 2, cv. 1, 2, 3, 4, ČÍT. str. 14-15 Jak šli bratři pro kládu.

2. ročník - ČÍT. str. 109, opiš 1. sloku básně, str. 110-111 číst hlasitě.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 131 - napiš do školného sešitu poučku o slovesech, na str. 132, cv. 4 doplň slovesa a napiš do domácího sešitu

22.4.

1. ročník M číslo 3 (nová) str.1- Sčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes 10, https://www.youtube.com/watch?v=Nxp5UZfYEJE, psaní písmene R, P.

2. ročník ČJ- U str.119 cv. 1, vypiš slova se skupinami bě, pě, vě, Jaké znáš jiné léčivé rostliny?, ČÍT. str. 107, přečti, nakresli obrázek; M - Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky

3. ročník - ČJ - písanka str. 14 - Jaký byl první jarní den?; M - str. 91 celá

21.4.

1. ročník - Psaní písmene r, z, ro, ru, re, ČÍT. str. 12 Ptačí řeč.

2. ročník - ČJ- U str. 119 cv. 9, doplň dě, tě, ně, článek napiš, PRV- U str.38, PS str. 19 Na louce, zopakuj si rostliny a živočichy, kteří žijí na louce; M - PS str. 30; vypočítej ento pracovní list Sčítání dvojciferných čísel

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 2, PRV- U str. 14-16, PS str. 11-12, M - Čtyřúhelníky str. 85 cv. 1, 2, 3, zopakuj si pamětné sčítání str. 87, vymysli 10 příkladů a vypočítej dle vzoru cv. 3

20.4.

1. ročník - M - str. 56 cv. 1,2,3,4, ČÍT. str. 10-11, vypiš z příběhu zvířata.

2. ročník - ČJ - U str. 118 cv. 8, ČÍT. str. 106- dočti příběh Hádka, odpověz na otázky: 1. Kam se chystali rodiče? 2. Co zjistil tatínek? 3. Proč maminka hubovala tatínka? 4. Kdo nakonec našel vstupenky?; M - PS str. 29

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 13 - vylušti křížovku a napiš tajenku; M - str. 84 cv. 11, 12, 13, 14, 15

17.4.

1. ročník ČÍT. str. 9, Obrázek od maminky, M- str.55 cv. 1,2,3,4.

2. ročník ČJ-U str.117 cv. 4,5, ČÍT. str. 105; M - PS str. 28

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 2 + učebnice str. 142, cv. 2a - napiš do domácího sešitu; M - str. 92, 93 cv.7, 10, 14, 18

16.4.

1. ročník - ČÍT. str. 8, ČJ- psaní písmene P, Pája, Pepa, Pavel.

2. ročník - ČJ- U str.117 cv. 3, ČÍT. str.104.; M - PS str. 27, průběžně opakuj násobilku2, 3 a teď i 4.

3. ročník - ČJ - písanka str. 12 - celá; M - str. 83 cv. 3, 4, 5, 9

15.4.

1. ročník - ČÍT. str. 7, M-str. 54 cv. 3,4,5.

2.ročník - Psaní- Napiš, co děláš ve volném čase, ČÍT. str.103.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 130, cv. 6a, pracovní sešit str. 43, cv. 1

14.4. 

1. ročník - ČÍT. str. 6, ČJ - přepiš tyto věty: Ala jede na nákup. Tátovi kup noviny. Pepovi vezmu nanuk. PR - str. 62 - 65 (Domácí zvířata).

2. ročník - ČJ - U str. 116 cv. 2, ČÍT. str.102, PR- U str. 39, PS str. 20 (Na poli).

3. ročník - PR - U str.12-13, Houby, PS str.10.; ČJ - pracovní sešit str. 42, cv. 12.

8.4.

1. ročník - Moje první čítanka str. 5 (přečíst 3x), psaní písmene K.

2. ročník - ČJ- U str.116 cv.1, ČÍT. str.101, vypravuj děj, M - PS str. 26, zopakuj si, co znamená 3 krát méně, 2 krát více, o 3 méně, o 2 více

3. ročník - ČJ - písanka str. 11 - celou stránku. Nezapomínat denně nahlas číst! M - str. 80 cv. 1, 2; AJ - UČ str. 42 - 43 What´s your favourite toy? - Jaká je tvá nejoblíbenější hračka, zadej si všechna slovíčka(Vocabulary) do překladače a poslechni si jejich výslovnost a pak zapiš do gramaťáčku. Podívej se na video a zopakuj si his, her - jeho, její https://www.youtube.com/watch?v=a6sK8O3W2wE

7.4.

1. ročník Slabikář str.129, zahraj si hru, M- PS str. 54 cv. 1, 2, PR- str. 59-61 (Velikonoce, ptáci).

2. ročník ČJ- U str. 115 cv. 1 (přečíst, z článku vypiš slova s písmenem ě), PR- napiš hospodářská zvířata a jejich mláďata, např. býk, kráva, tele.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 41, cv. 10; PR- str. 10-11, výpisky, PS str. 5, vypracuj otázky podle učebnice.

6.4.

1. ročník - Slabikář str.128 (přečti si čtenářský slib), práce s deskami, skládej jednoduché věty, např. Máme louku. House se pase. Kde je auto? Tom nese meloun.

2. ročník - ČJ- U str. 113 cv. 7, ČÍT. str.100., M PS str. 25

3. ročník - ČJ - písanka str. 10 - Naše rodina, M - str. 53 cv. 1, 2, 3

3.4.

1. ročník - Slabikář str.127- naučit se zpaměti 1. sloku.

2. ročník - ČÍT. str. 98-99 odpověz na otázky, napiš 1.Který měsíc je máj? 2.Kdo odvedl Květušku do lesa? Kdo Květušku nakonec probudil?; M - Sčítání s přechodem desítky

3. ročník - ČJ - učebnice str. 120, cv. 12a - doplň zaměstnání a napiš do domácího sešitu, M - str. 108 cv. 4

2.4.

1. ročník- Slabikář dokončit str.126, psaní - opiš ze Slabikáře str.125 jména Modroočkových kočičích kamarádů.

2. ročník- ČÍT. str. 97 (z básně vypiš všechna zvířátka), M PS str. 24

3. ročník - ČJ - písanka str. 9 - celá stránka, M - geometrie str. 74 cv. 1, 5, opakuj násobení a dělení str. 75 cv. 68, 69, AJ - zopakuj si anglické barvy, které znáš a nakresli obrázek tvého bytu nebo domu a pojmenuj anglicky jednotlivé místnosti, podívej se na video https://www.englishactivities.net/englishvocabulary?topic=Home%20-%20rooms%20in%20the%20house&level=primary.

1.4.

1. ročník- Slabikář str.126, M-desky s čísly (příklady, porovnávání čísel, řazení od 0-20 a zpět).

2. ročník- ČJ - napiš celé věty o tom, jaké zvuky vydávají zvířata (kočka, kohout, medvěd, husa, kukačka), M - str. 23 násobení třemi, odpověz na otázku: Jak se změní součin, pokud změníme pořadí činitelů př. 3 . 2 = a nebo 2 . 3 =?

3. ročník - M - geometrie str. 69 cv. 1, 2, 3, 5 str. 115 cv. 17 a pamatuj, že zbytek musí být vždy menší než dělitel; ČJ - pracovní sešit str. 40, cv. 7, 8, čítanka str. 87 - Hej, holka, dej vejce! - přečíst nahlas rodičům, vypracovat otázky v pracovním sešitě na str. 43. 

31.3. 

1. ročník - Slabikář str. 126, splň zadané úkoly, PR str.56-58 jaro na zahradě, v sadu.

2. ročník - Čít. str.9 6, PR- Jaro u vody, str.40, PS str.21.

3. ročník - PR str. 8-9, byliny jednoleté, dvouleté, trvalky, stonek, listy - výpisky, ČJ - písanka str. 7 - dopiš zbylé 3 věty + názvy lesních plodin

30.3.

1. ročník - Slabikář str.125, psaní písmene k.

2. ročník - ČJ- napiš 5 vět o jaru, Čít.str. 96, nakresli obrázek k pohádce Princezna na hrášku.

3. ročník - ČJ - učebnice str. 120, cv. 10 - spoj slabě tužkou dvojice příbuzných slov. Písanka str. 7 - podle nápovědy napiš 3 věty

27.3.

1.ročník - Slabikář str. 124, vyprávěj, o čem jsi četl-a.

2.ročník - ČÍT. str. 95 1.Kdo budí Michala? 2.Není obyčejný den, jsou....? Děti si vykoledují? Básničku Koledníček opiš

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 39, cv. 6

26.3.

1. ročník - Slabikář str.124, psaní L, do sešitu (na papír).

2. ročník - ČÍT. str. 93-94, 1.Proč Kája a Eva chodí nyní do školy každý sám? 2. Jak by ti bylo, kdyby se ti někdo posmíval? ČJ - napiš 10 slov se slabikami dě, tě, ně.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 39, cv. 5

 

25.3.

1. ročník - M-str.53 cv. 3-4, procvičuj o něco méně-více, napiš 10 slov.

2. ročník-  ČJ-str.112 cv. 2-5, PR-zopakuj si listnaté a jehličnaté stromy, M str. 22, nauč se určit polovinu.

3. ročník - M zopakovat základní rovinné útvary - krychle, kvádr, kužel, válec, jehlan ,koule; převody jednotek délky a vymyslet 10 příkladů na převod -mm, cm, dm, m; ČJ - pracovní sešit str. 39, cv. 5

24.3. 

1. ročník - Slabikář str. 123, PR-str. 55, cv. 1.-2., jarní rostliny.

2. ročník - Čítanka str. 92, napiš 4 věty, jak pomáháš doma.

3. ročník - PR-U str. 6-7, krátké výpisky, bodově, neopisovat celé věty, ČJ - slohová práce na téma: Co dělám celý den doma

23.3. 

1. ročník -  Slabikář str. 123, psaní písmene Z, M-PS str. 53, cv. 1.-2.

2. ročník - ČJ-U str. 108, cv. 3.-6., Čítanka str. 91. Vyprávějte si o jaru.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38 cv. 4, písanka str. 6 - Pozvánka na karneval

20.3. 

1. ročník - Slabikář str. 122, procvičovat čtení.

2. ročník - Čítanka str. 90, číst 3x, báseň se naučit zpaměti.

3. ročník - ČJ učebnice str. 117 cv. 4 - přečti si celou báseň nahlas a do šk.sešitu napiš správně sloky 4., 5., 6

19.3. 

1. ročník - Slabikář str. 122, dramatizace pohádky, Psaní písmene z (youtube Bobyho škola).

2. ročník - ČJ-sloh-napiš dopis paní učitelce (na papír).

3. ročník - str.119, cv.6.-doplň i-y, pouze 4 řádky a napiš do šk.sešitu

18.3.

1. ročník -  Slabikář str. 121 číst, Matematika - PS str. 52, cv. 1-4 (popřípadě 10 příkladů na +,- do 20).

2. ročník - Český jazyk - U str. 108, cv. 3 přepiš, volný text opsat, např. z Čítanky (5 vět), sledovat Učítelka, M - opakuj zpaměti násobilku 2 př. 0.2=0, 1.2=2 ...až 10.2=20, geometrie str. 21 co je strana a co vrchol geometrických tvarů: strany zapisujeme např.  AB, vrcholy zapisujeme např: A, B, C, D. Pozoruj své pravítko  a ukaž rodičům, jaké můžeme mít menší jednotky délky než je centimetr a naopak jaké můžeme mít větší jednotky délky než je centimetr.

3. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38., cv. 3 - jak se pohybují - odpověz celými větami, např.Žába skáče do vody. Podtrhni podstatná jména červeně, slovesa modře. Nezapomínej denně nahlas číst! M - zopakuj, co je polovina, třetina, čtvrtina, pětina ..., devítina z daného čísla a jak jí vypočítáme, str. 29 cv. 26, 27, 28, počítej str. 70 cv. 41

17.3.

1. ročník - Psaní E - na papír, youtube Bobyho škola (Jak psát psací písmena), Slabikář str. 120 - do vět doplň chybějící slova.

2. ročník - Čítanka str. 89, odpověz na otázky 1. Proč byla Lucie v nemocnici? 2. Co Lucka často dostávala od rodičů? 3. Jak se jmenovala druhá holčička? M - zopakovat dělenec - dělitel - podíl, činitel - činitel - součin, naučit zpaměti vzestupně i sestupně násobky čísla 2,  příklady na procvičování 2. ročník

3. ročník - Prvouka str. 4 - 5 rostliny, přečíst, napsat výpisky na papír., M -zopakovat sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti str. 34, vypočítat str. 34 cv. 4, str. 35 cv. 9, dále zopakovat pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel str. 64, vypočítat str. 68 cv. 34

16.3.

1. ročník - Slabikář str. 120 číst, Matematika - PS str. 51, cv. 1.-3. (popř. napsat na papír 10 příkladů na +, - do 20).

2. ročník - ČJ - učebnice str. 107, cv. 1 (napsat 7 vět na papír), Čítanka str. 88 - vyprávět přečtený text, M - PS str. 18 - 20

3. ročník - ČJ - písanka str. 4, M - str. 122 cv. 54., 55, 56, zopakovat geometrie - úsečka str. 18, polopřímka str. 25, vzájemná poloha dvou přímek v rovině str. 38 cv. 2, 3

13.3.

1. ročník - Slabikář str. 119, skládání vět

           2. ročník - Čítanka str. 87, opsat 3 věty z čítanky na papír(do cvičného sešitu)

3. ročník - cv. 2a) - vypsat z textu všechna významem podřazená slovnímu spojení dopravní prostředek a uveď 3 další

12.3.

1. ročník - Slabikář str. 119, psaní U, u - na papír, youtube- Bobyho škola, jak psát psací písmena.

           2. ročník - Opakování tvrdých, měkkých souhlásek, Čítanka str. 87, vypravování textu

3. ročník - ČJ učebnice str. 115 - slabě obyčejnou tužkou doplnit odpovědi na linku,str. 116 cv. 1a -přečíst text

Didakta pro domácí přípravu žáků

SILCOM Multimedia, s.r.o. zpřístupnil veškerý obsah Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Všechny programy, které využíváme při výuce ve škole, můžete použít rodiče i doma.

Pokud budete mít zájem, napište si o přístupové údaje na mail: reditelka@zsms-novesedlo.cz

Zároveň vás prosíme, abyste si v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům přečetli následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytuje SILCOM Multimedia, s.r.o. z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na jejich webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol..