Obsah

Domácí příprava žáků 4. - 5. ročníku

19.6.

4. ročník - ČJ pracovní sešit str. 49, cv. 1, 2. M - 3 cm 5 mm = ........ mm, 28 dm 8 cm = ...... cm, 850 cm = ........ dm, 2 km 45 m = .....m, 65 320 m = ......... dm

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 46, cv. 9. M - Miluše a Květuše se chodí hrát na louku. Od pondělí tam kromě dívek řádí i krtek. V pondělí napočítaly 6 hromádek a v úterý již bylo 5 x víc krtinců. V pátek jich bylo 3x více než v úterý. Kolik krtinců bylo na louce v úterý a kolik v pátek?

18.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 174, cv. 6. M - učebnice str. 143, cv. 16, 21

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 46, cv. 8. M - učebnice str. 147, cv. 20

17.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 174, cv. 5. M - učebnice str. 149, cv. 5

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45, cv. 7. M - učebnice str. 145, cv. 4

16.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 159 - pročti si Zopakujte si a ze cvičení č. 4 vypiš základní skladební dvojice. M - učebnice str. 117, cv. 6, 7

5. ročník - ČJ - učebnice str.212, cv. 4a. M - narýsuj čtverec ABCD = 9,3 cm a obdelník KLMN - KL = 8 cm, LM = 4 cm

15.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 150, 151 - připomeň si tvary podmiňovacího způsobu a v pracovním sešitě vypracuj str. 47, cv. 1. M - učebnice str. 136, cv. 3

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45, cv. 6. M - učebnice str. 126, cv. 34

12.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 155, cv. 2a, pracovní sešit str. 47, cv. 55. M - učebnice str. 148, cv. 1,2. Př - Chameleon jemenský - dožívá se pěti let

 - dokáže měnit barvu svého těla podle prostředí, ale i podle nálady

 - oči chameleona se mohou pohybovat nezávisle na sobě  jedním okem se dívá dopředu, druhým okem dozadu

 - má velmi dlouhý lepkavý jazyk uzpůsobený k lapání kořisti

 - jeho potravou je hlavně hmyz, sladké ovoce a zelené části rostlin

5. ročník - ČJ - učebnice str. 202, 203 - přečíst, str. 204, 205 - přečíst pověst a do sešitu zodpovědět otázky a, b, c. M - pracovní sešit str. 70, cv. 1. Př. - Člověk a výroba. Potraviny se připravují v potravinářských podnicích. Pro papírenský průmysl je základní surovinou dřevo. V textilních podnicích se vyrábějí různé tkaniny, prádlo, oděvy, koberce... V hutích se z rud získávají různé kovy (železo, olovo, měď). Základní surovinou pro výrobu skla je písek, pro porcelán kaolin.

11.6.

4. ročník - ČJ - čítanka str. 99 - I špendlík je k něčemu dobrý - přečíst a vypracovat do pracovního sešitu str. 46, učebnice str. 155, cv. 1a - do školního sešitu urči osobu a číslo - př. jím - 1. os., č. j. M - učebnice str. 129, cv. 19 - na str. 95 si zopakuj jednotky hmotnosti

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 4 - nezapomeň podtrhnout pastelkami. M - pracovní sešit str. 36, cv. 8

10.6.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 46, cv. 2, 3. M - pracovní sešist str. 29, cv. 2, 3. Vl  - Jan Amos Komenský - učitel národů - učebnice str. 54 - přečti.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 194 - připomeň si spojovací výrazy !Zopakujte si a do školního sešitu vypracuj cv. 3. M - zapiš pod sebe, vypočítej a zaokrouhli na stovky: 78 358 + 22 363, 27 475 + 66 789, 58 932 + 15 788, 84 797 + 42 573, 83 593 - 68 915, 25 385 - 23 688, 89 519 - 42 372, 93 897 - 63 953

9.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 168, cv. 1 - přečti si "Jaro v zoo" a snaž se určovat základní skladební dvojice (podmět + přísudek), pročti si na str. 169 Pamatujte si a ze str. 170, cv. 4 - napiš do školního sešitu. M - odečti pod sebe: 1 682 734 - 260 976, 1 928 457 - 857 668, 1 785 699 - 904 891. Pracovní sešit str. 26, cv. 9, 10, 11, 12

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 4, str. 45, cv. 5. M - učebnice str. 118, cv. 14, 17

8.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 167, cv. 2 - přečti si a urči ve větách podmět a přísudek (ústně), na str. 168, cv. 3 - O Mikešovi - do školního sešitu vypiš pouze podmět a přísudek, nezapomeň podtrhnout podmět čarou a přísudek vlnovkou. M - učebnice str. 104, cv. 30

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 43, cv. 1. M - pracovní sešit str. 58, cv. 6

5.6.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 45 - slovesný způsob - celou stránku. M - pracovní sešit str. 28, cv. 5, str. 30, cv. 9.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 197 - řeč přímá a nepřímá, cv. 1 - pročti a na str. 199 dole Zopakujte si. M - učebnice str. 150, cv. 3

4.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 165, cv. 2 - přečti si článek Zdravá strava, vypiš z něj několikanásobné podměty a ze cv. 3a vypiš do školního sešitu pouze věty, které odpovídají zdravému životnímu stylu (4 věty). M - zaokrouhli čísla na 10, 100, 1000 - 9678, 4322, 1969, 7487, 9254. Př - učebnice str. 33 - přečti a nakresli obrázek včely.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 176 - pročti si obě tabulky Pamatujte si a do školního sešitu napiš ze str. 177 cv. 3a - doplň koncovky. M - učebnice str. 60, cv. 4, 5. Př - Rozvádění látek po těle - str. 57. Krev je tekutina, která obsahuje vodu s mnoha různými rozpuštěnými látkami. Červené krvinky, bílé krvinky. Krev v cévách neustále proudí, je poháněna srdcem.

3.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 164, cv. 1 - do školního sešitu napiš první odstavec, na str. 165 si pročti několikanásobný podmět. Vl - Doba pohusitská. Po smrti krále Zikmunda Lucemburského na český trůn nastoupil manžel Zikmundovy dcery Albrecht Lucemburský, zakrátko však umírá. Jiří z Poděbrad se stal v r. 1458 českým králem, jediný český panovník bez královského původu. Doba jeho vlády se nazývá doba poděbradská. 

5. ročník - ČJ - pracovní sešitu str. 42, cv. 1 - Jaké bude počasí - do rámečku napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (J), nebo souvětí (S). Vl - Mezi léty 1948 a 1989. Vláda komunistické strany. Klement Gottwald jmenován předsedou vlády. Západní státy pod vedením USA vytvořily Severoatlantický pakt (NATO). Pod vedením Sovětského svazu (SSSR) se vytvořila Varšavská smlouva, jejímiž členy bylo Polsko, Československo, Maďarsko, NDR, Rumunsko a Bulharsko.

2.6.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 153, cv. 6 - do domácího sešitu napiš první odstavec. M - Ve stánku měli 180 klobás a 270 rohlíků. Na svačinu přišlo 90 strávníku. Kolik klobás a kolik rohlíků dostal každý?

5. ročník - ČJ - do domácího sešitu napiš 10 podstatných jmen, 10 sloves, 3 částice a 3 citoslovce. M - Vypočítej, kolik je celek, když víš, že:polovina je 8, čtvrtina je 9, pětina je 20, třetina je 5, desetina je 4, sedmina je 6

1.6.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 44, cv. 15, 16. M - pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2

5. ročník - ČJ - učebnice str. 135, cv. 3a

29.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 140 - pročíst o slovesech, str. 141, cv. 7a, b. Čítanka str. 79 - přečíst a vypracovat do pracovního sešitu. M - pracovní sešit str. 14, cv. 9, str. 15, cv. 1, 2, 3. Př - napiš do sešitu: Živočichové na loukách. Louka je domovem pro řadu bezobratlých živočichů. Saranče, kobylka - živí se rostlinami, je býložravá. Včela medonosná - žije v úlu, v jednom úlu žije jediná královna - matka, která klade vajíčka, dále včelí samečci - trubci, dělnice.

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 41, cv.16. M - učebnice str. 147, cv. 17, 18

28.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 132, cv. 1. M - pracovní sešit str. 11, cv. 4, str. 13, cv. 3, 4, 5.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 132, cv. 1 - napiš odpovědi na otázky do školního sešitu. M - napiš výpočet slovní úlohy do domácího sešitu: Pepíkovi je 5 let. Maminka je osmkrát starší než malý Pepík a Jitka je pětkrát mladší než maminka. Tatínek je šestkrát starší než Jitka. Babička je o trojnásobek věku Jitky starší než tatínek a děda je starší než babička o věkový rozdíl mezi tatínkem a maminkou.

27.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 126, cv. 13. M - 237 . 102 = ........, 593 . 728 = ........, 478 . 362 = ........., 358 . 279 = ........., 422 . 486 = ......., 688 . 516 = .......

5. ročník - ČJ - učebnice str. 156, cv. 2 - napiš do domácího sešitu, doplň š - ž. M - 1/2 roku = ..... měsíců = ...... týdnů, 1/4 roku = ...... měsíců = ....... týdnů, 3/4 roku = ....... měsíců = ....... týdnů, 1/2 hodiny = ....... minut.

V krabici bylo zabaleno 76 barevných míčků. Červených bylo šest balení po pěti kusech, bílých pět balení po čtyřech kusech a dvě balení po pěti kusech bylo žlutých. V krabici byly ještě modré míčky. a) Kolik bylo v krabici modrých míčků? b) Vymysli několik možností jejich balení.

26.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 121 - pročti si tabulku rod mužský životný a neživotný, str. 122 do domácího sešitu vypracuj první odstavec, ze strany 126 cv. 12a. M - převeď: 5 hodin = ........ minut, 7 hodin = .......... minut, 3 hodiny = ........... minut, 9 hodin = .......... minut, 420 sekund = ......... minut, 540 sekund = ........... minut, 660 sekund = ........... minut.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 194, cv. 2. M - doplň správné jednotky: 7 kg = 7000 ....., 8 t 66kg = 8060 ......, 9 kg = 9000 ..., 4000 dm = 400......, 2000 m = 2 ......, 5000 mm = 5 ......

25.5.

4. ročník - ČJ - rozděl si stránku v sešitě na 3 sloupce, nadepiš si rod mužský, ženský a střední a zařaď podstatná jména do správných sloupců: květ, pole, ubrus, nadání, obránce, šipka, pád, jitrocel, radost, ryba, ulice, nábřeží, hokejka, divadlo, psaní, šíp, role, sluchátko, slon, teta, letiště, modřín, rameno, štěně, žirafa, semínko, telefon, žehlička, dopis, ovoce, sluníčko, vosa, míč. 

5. ročník - ČJ - čítanka str. 128, přečti a vypracuj do pracovního sešitu na str. 51

 

22.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 161, cv. 1 - Na rybách - krasopisně opiš do školního sešitu. M - zapiš pod sebe a vypočítej: 4581 x 39 = ...........,

5131 x 43 = ..........., 2606 x 87 = ............., 4268 x 54 = ..........

5. ročník - ČJ - učebnice str. 117, cv. 4a - stupňování si připomeň v učebnici na str. 109. 

M - zapiš pod sebe a vypočítej: 4581 x 39 = ..........., 5131 x 43 = ..........., 2606 x 87 = ............., 4268 x 54 = ..........

21.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 147 - přečti si cv. 1 - Bezpečný internet  a vypiš do domácího sešitu všechna slovesa, která jsou ve tvaru rozkazovacího způsobu. M - vypočítej slovní úlohu do školního sešitu: Pan účetní šel vložit peníze do banky. Musel vyplnit pokladní složenku, kde bylo napsáno, že vkládal: tři tisícikoruny, devět stokorun, třicet šest desetikorun, čtyřicet pětikorun, třicet dvoukorun. Kolik korun vložil na účet?

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 40, cv. 11. M - doplň správné jednotky a napiš do školního sešitu: 7 kg = 7000 ........, 2000 m = 2 ........., 9 kg = 9000 ..........., 30 hl = 3000 ..........., 4000 dm = 400 .........., 3 km 350 = .............. m

20.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 148, cv. 3a - doplň a napiš do školního sešitu. Př - Byliny na louce. K nejčastějším bylinám na louce patří pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, zvonek rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek luční a šťovík kyselý. Některé byliny jsou jedovaté, napři. pryskyřník prudký, ocún jesenní - netrhat, nedotýkat! 

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 39, cv. 10 - doplň vynechaná písmena, převeď do množného čísla a napiš na linky (Lísky byly obsypány oříšky.) Př - Kůže. Základní stavba kůže je u všech lidí stejná. Povrch kůže tvoří pokožka, obsahuje kožní pigment.  Kostra. Lidská kostra určuje základní tvar těla, spolu se svaly umožňuje pohyb. Je složena z kostí různého tvaru a různé velikosti. Celkem je v lidském těle více než 200 kostí.

19.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 43, cv. 12, str. 44, cv. 14. M - pracovní sešit str. 13, cv. 1, 3

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 39, cv. 10. M - do školního sešitu vypočítej slovní úlohu: Jirka pracoval denně 5 hodin, Maruška 4 hodiny a Marek jen 3 hodiny. 

a) Kolik hodin odpracovali Jirka, Maruška  a Marek za 5 dní na brigádě?

b) Kolik hodin by odpracovali za 9 dní?

 

18.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str.43, cv. 11. M - pracovní sešit str. 11, cv. 6

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 36, cv. 3. M - učebnice str. 126, cv. 35

15.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 162 - přečti si nahoře PAMATUJTE SI, dále přečti cv. 1a, b - nevyjádřený podmět, na str. 163 PAMATUJTE SI, ve cv. 2a vynech podmět, který se stále opakuje a text napiš do domácího sešitu. M - pracovní sešit str. 11, cv. 3
 
5. ročník - ČJ - učebnice str. 116, cv. 3a - do školního sešitu napiš dalších 7 vět. M - učebnice str. 126, cv. 34

14.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 43, cv. 9. M - vypočítej slovní úlohu do školního sešitu: Jirka si šetřil peníze na motorku. První měsíc ušetřil 9000 Kč, druhý měsíc 10 000 Kč, potom k naspořené částce přidal dalších 50 000 Kč a 100 000 Kč získal za prodej automobilu.

a) Kolik korun naspořil?

b) Kolik mu ještě chybí, když motocykl stojí 250 000 Kč?

Nezapomeň na zápis!

VL - učebnice str. 50 - Husitské války. Husité (stoupenci Husovi) za vedení Jana Žižky z Trocnova zvítězili v bitvě na Vítkově r. 1420. Husitská vojska měla zázemí ve městě Tábor, po smrti Jana Žižky velel vojsku Prokop Holý. Husitské války trvaly téměř 15 let. Česká šlechta si uvědomila, že dohoda s husity není možná, došlo k rozhodnému boji u Lipan - husité poraženi a Zikmund se stává českým králem (poslední z rodu Lucemburků).

 

5. ročník - ČJ - učebnice str. 116, cv. 3a - do školního sešitu - doplň a opiš prvních 7 vět. M - do školního sešitu vypočítej slovní úlohu: Dovolená v Alpách stojí pro čtyřčlennou rodinu 54 460 Kč. 

a) Kolik Kč stojí pro jednoho?

b) Kolik Kč by stála pro pětičlennou rodinu?

c) Kolik Kč by zbylo z úspor 100 000 Kč?

Nezapomeň na zápis!

Vl - Československá republika 1918 - 1939. Samostatný stát Čechů byl vyhlášen 28. 10. 1918, Slovensko se připojilo o 2 dny později a v roce 1919 Podkarpatská Rus. Tak vznikla Československá republika. Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk. Začal se rozvíjet průmysl, obchod, podnikání, školství, kina, divadla, knihovny, muzea - vzrůstala kulturnost národa. V roce 1929 hospodářská krize - propouštělo se z továren - rodiny žily v bídě. Voskovec a Werich - mladí umělci v Osvobozeném divadle dodávali lidem naději. Novým prezidentem se stává dr. Edvard Beneš.

13.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 42, cv. 7, 8. M - pracovní sešit str. 11, cv. 1, 2. Př - Rostliny na loukách. Louky jsou přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem. Rostou na nich převážně luční trávy ( bojínek luční, psárka luční), dále byliny (pampeliška lékařská, kohoutek luční). Trávy a byliny jsou krmivem po hospodářská zvířata.

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 36, cv. 3. VL - přečti na str. 42, výpisky napiš do sešitu. Zahraniční odboj. Přední osobností českého veřejného života před 1. světovou válkou byl Tomáš Garrigue Masaryk. Měl moudré, jasné názory, přednášel v Německu a do Čech se již nevrátil. Přesvědčoval, že by měly vzniknout samostatné státy Čechů a Slováků.

12.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 161, cv. 2a, b. M - pracovní sešit str. 37, cv. 7

5. ročník - ČJ - učebnice str. 115, cv. 1a, b. M - učebnice str. 126, cv. 32

11.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 42, cv. 5. M - pracovní sešit str. 37, cv. 5, 6. Vl - Mistr Jan Hus. Roku 1409 byl ředitelem univerzity. Svým odkazem a dílem se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Narodil se v Husinci,byl velmi nadaný, vynikající kazatel. Svým kázáním (usiloval o to, aby kněží nežili v blahobytu) si proti sobě popudil mnoho kněží, byl prohlášen za kacíře a upálen 6. 7. 1415. 

5. ročník - ČJ - učebnice str. 112, cv. 2 - do školního sešitu napiš co je důležité při učení. M - pracovní sešit str. 78, cv. 1.

7.5.

4. ročník - Čj - učebnice str. 159 - pročti si poučku - zopakujte si na str. 160 cv. 6 - do školního sešitu napiš doplněná slova, Ma - pracovní sešit str. 37 a cv. 3,4

5. ročník - Čj - učebnice  str. 111 cv. 6

6.5.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 41, cv. 3 a str. 42, cv. 4

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 35, cv. 2

5.5.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 157 - vyplň tabulku. M - pracovní sešit str. 37, cv. 1, 2

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 35, cv. 1. M - učebnice str. 111, cv. 7

4.5.

4. ročník - Čj - učebnice str 155 cv. 3 - do domácí sešitu napiš doplněná slova, Ma - pracovní sešit str. 36 cv. 10, 11, Př - rostliny - základní části rostlin jsou kořen, stonek, list, květ a plod. Kořen některých bylin obsahuje léčivé látky, používá se na čaje a odvary - např. pampeliška lékařská, čekanka obecná, kostival lékařský - napiš do sešitu

5. ročník - Čj - učebnice str. 141 cv. 6 - napiš do školního sešitu, Ma - učebnice str. 111 cv. 1, Př. - Povrch Země pokrývá téměř ze dvou třetin voda a pouze z jedné třetiny souš - pevnina. v mořích a oceánech žije obrovské množství živočichů a řas.

30.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 155, cv. 2a. M - pracovní sešit str. 36, cv. 8, 9. Vl - str. 46 - Otec vlasti. Karel IV. dal vytvořit korunovační klenoty, dal budovat katedrálu, která je ozdobou Pražského hradu. Stavěl kostely, kláštery, církev se svým významem rovnala šlechtě. Zakládaly se školy, nemocnice, útulky pro chudé a sirotky - napiš do sešitu

5. ročník - ČJ - učebnice str. 139, cv. 2. M - učebnice str. 109, cv. 19.

29.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 41, cv. 1, 2. M - učebnice str. 124, cv. 4.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 138, cv. 1 - dopiš zbývající věty, pročti na str. 139 Pamatujte si! M - učebnice str. 109, cv. 17.

28.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 42, cv. 6. M - pracovní sešit str. 10, cv. 11

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 32, cv. 9. M - pracovní sešit str. 48, cv. 3

27.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 155, cv. 1a. M - pracovní sešit str. 10, cv. 9, 10. Vl - str. 45 - Karel IV. , český král - postupoval cílevědomě a vytrvale, zbavil se loupeživých rytířů, cesty učinil bezpečné pro převážení zboží, městům udělil různé výhody - do měst se stěhovali dobří řemeslníci a obchodníci. Praze věnoval velkou pozornost, roku 1357 dal postavit Karlův most a roku 1348 založil univerzitu. 

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 32, cv. 7, 8. M - učebnice str. 107, cv. 14. Vl - učebnice str. 41 - Domácí odboj, legionáři - napiš si výpisky

24.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 42, cv. 6 - vylušti křížovku. 

5. ročník - ČJ - učebnice str. 138 - do školního sešitu napiš ze cv. 1 dalších 5 vět

23.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 154, cv. 1 a str. 155, cv. 2, 3 - do školního sešitu. M - učebnice str. 113, cv. 16, 18. Př - Horniny a nerosty. Významnou částí neživé přírody jsou horniny a nerosty. Tvoří pevnou vrstvu na povrchu Země, které říkáme zemská kůra - žula, vápenec, pískovec, sůl kamenná, zlato, diamant.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 138 - do školního sešitu napiš poučku Pamatujte si! a cvičení 1 - napiš 4 věty. M - pracovní sešit str. 48, cv. 1, 2. Př - Rozmanitost podmínek života na Zemi. Teplota vzduchu má vliv na teplotu vody a na oběh vody v přírodě. Na slunečním zářením je závislý i život v přírodě. Povrch Země pokrývá téměř ze dvou třetin voda a pouze z jedné třetiny souš - pevnina. Nejrozlehlejší oblasti vody jsou oceány.

22.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 40, cv. 9. M - pracovní sešit str. 9, cv. 7, 8

5. ročník - ČJ - učebnice str. 102, cv. 8. M - pracovní sešit str. 46, cv. 5

21.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 152, cv. 4 - napiš do školního sešitu. M - učebnice str. 123 - Jak dlouho žili? - napiš do domácího sešitu

5. ročník - ČJ - učebnice str. 138, cv. 1 - doplň číslovky ve spisovných tvarech. M - učebnice str. 61, cv. 10, 11

20.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 40, cv. 7, 8. M - pracovní sešit str. 9, cv. 1, 2

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 31, cv. 3, 4. M - učebnice str. 61, cv. 8, 9

 

17.4.

4.ročník - ČJ - pracovní sešit str. 40, cv. 6, 7. M - pracovní sešit str. 8, cv. 13, 14, 15

5. ročník - ČJ - učebnice str. 135, cv. 4a - napiš do domácího sešitu. M - pracovní sešit str. 146, cv. 7 - napiš do domácího sešitu.

16.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 151, cv. 2 - Odpoledne s kamarády - přečíst článek, do školního sešitu vypsat všechna slovesa a určit u nich osobu, číslo a způsob, př. pozval - 3. os., č. jednotné, zp. oznamovací. M - pracovní sešit str. 7, cv. 1, 2, 3

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 30, cv. 2. M - učebnice str. 101, cv. 1, 2

15.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 40, cv, 5, 6. M - pracovní sešit str. 8, cv. 10, 11. Př -Rostliny v rybníku a jeho okolí. Dřeviny a byliny rostoucí na březích rybníka nazýváme břehový porost. Tyto rostliny zpevňují břehy a jsou úkrytem pro řadu živočichů. 

- vrba bílá

- rákos obecný

- orobinec úzkolistý

- leknín bílý - největší vodní rostlina

5. ročník - ČJ - učebnice str. 133 - přečíst Čtvero ročních období, všímat si podtržených číslovek, ze strany 134 vypsat do školního sešitu rozdělení číslovek do čtyř skupin. M - učebnice str. 107, cv. 10, 11.

14.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 149, cv. 5 - do školního sešitu. M - pracovní sešit str. 8, cv. 8, 9.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 149, cv. 3. M - pracovní sešit str. 24, cv. 5, 6.

8.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 149, cv. 4 - napiš do domácího sešitu. M - pracovní sešit str. 7, cv. 6, 7. VL - učebnice str. 45 - Doba vlády Karla IV. Česká šlechta provdala Elišku za Jana Lucemburského, na český trůn nastoupili Lucemburkové. Jan byl rytíř a válečník, s českým prostředím nesrostl. Nezletilého synka Václava odvezl do Francie, kde pobyl téměř 10 let a po svém strýci přijal jméno Karel. Po celý život plnil slib, že bude Čechům dobrým králem; AJ - PS str. 41cv. 4, 5 Nauč se a procvič doplň, str. 42 cv. 1, 2, 3 podívej se na video a zopakuj si Your daily routine https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 28, cv. 7. M - pracovní sešit str. 24, cv. 3, 4. VL - učebnice str. 40 - Vznik 1. světové války. Poměry Evropě na počátku 20. století byly velmi napjaté. 28. 6. 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda - vhodná záminka k rozpoutání války. V 1. světové válce byly poprvé použity tanky, bojová letadla, děla a otravné bojové plyny. Válka si vyžádala mnoho obětí, města a vesnice zničeny. V Evropě byl hlad a mnoho nemocí; AJ - PS str. 32 - 33 cv. 1 - 6, podívej se na video -  https://www.youtube.com/watch?v=MCjhynvMunE

7.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 148, cv. 3a. M - pracovní sešit str. 7, cv. 4, 5

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 28, cv. 6. M - pracovní sešit str. 24, cv. 1, 2

6.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 148, cv. 2 - věty změň na způsob rozkazovací. M - učebnice str. 101, cv. 1, 2, 3 - napiš do školního sešitu. VL - učebnice str. 145 - Doba vlády Karla IV.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 121, cv. 4 - napiš do školního sešitu. M - pracovní sešit str. 24, cv. 1, 2, 3. VL - učebnice str. 40, 41 - přečíst a vypsat důležité poznámky do sešitu

3.4.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 127, cv. 14 - doplň 6 řádků a doplň do školního sešitu. M - pracovní sešit str. 6, cv. 8, 9

5. ročník - ČJ - učebnice str. 119, cv. 1 - přečíst článek, ze strany 120 napsat do školního sešitu zájmena a vypsat pod sebe druhy zájmen +  příklad. M - pracovní sešit str. 18, cv. 8, 9, 10

2.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 30, cv. 4, čítanka str. 30 - Siss a Unn - přečíst a vypracovat do prac. sešitu na str. 12. M - pracovní sešit str. 5, cv. 4, 5, 6, 7; AJ - nakresli na papír svůj Timetable a doplň jednotlivé School Subjects samozřejmě v angličtině a podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk 

5. ročník - ČJ - učebnice str. 116, cv. 3a - napiš 5 vět do domácího sešitu, M - pracovní sešit str. 18, cv. 5, 6, 7, AJ - vypiš si do "gramaťáčku" všechny zvířata z učebnice str. 32, 36 a nauč se je, podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=bl1OKYEm1yo.

1.4.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 30, cv. 3 - zopakovat pádové otázky + slovní druhy. M - pracovní sešit str. 5, cv. 1, 2, 3.

5. ročník - ČJ - učebnice str. 115, cv. 1 - nahraď podstatná jména v závorce přídavnými jmény, napiš do školního sešitu. M - pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2, 3.

31.3.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 146, cv. 4 - přečti se článek, do školního sešitu vypiš slovesné tvary a napiš, jaký způsob vyjadřují. Příklad: mají - přítomný, budou - budoucí. M - učebnice str. 80, cv. 4, 5. VL - učebnice str. 45 - Doba vlády Karla IV. - přečíst

5. ročník - ČJ - učebnice str. 111, cv. 6 - do vět doplň tvary v naznačených stupních - př. Ukroj mi tenčí krajíc. M - učebnice str. 71, cv. 32. VL - učebnice str. 40 - Vznik a průběh 1. světové války - přečíst.

30.3.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 146 - nahoře pročíst tabulku, napsat do školního sešitu: Rozlišujeme trojí slovesný způsob: - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací a ke každému napsat příklady. Prac. sešit str. 39, cv. 4 - vylušti křížovku, zapiš tajenku. M - učebnice str. 81, cv. 10, 14, 15

5. ročník - ČJ - v učebnici si zopakuj na str. 109 stupňování přídavných jmen (např. tvrdý-tvrdší-nejtvrdší), str. 110, cv. 3 - do domácího sešitu. M - učebnice str. 70, cv. 27

27.3.

4. ročník - M - učebnice str. 81, cv. 10, 11, 12, VL - učebnice str. 43 - Král železný a zlatý, Přemysl Otakar II. - panovník, který v té době neměl sobě rovného. Vyhrával mnoho bitev, měl vojsko obrněných rytířů - proto král železný. Pro velké bohatství -  král zlatý. 26. 8. 1278 - bitva na Moravském poli - české vojsko poraženo, král v boji padl. Nástupcem jeho syn Václav II., který dal v Kutné Hoře razit české groše. Rod Přemyslovců vymírá po meči vraždou Václava III. roku 1306.

5. ročník - M - učebnice str. 61, cv. 7,9, VL - Začátky boje o svobodu národa. V polovině 19. st. češi chtěli odstranit vládnoucí Habsburky, vytvořit vládu volených zástupců lidu. V roce 1848 v Praze pouliční boje, mnoho lidí padlo. Na trůn František Josef I. - dochází ke zrušení roboty. Karel Havlíček Borovský psal a vydával noviny pro český lid.

26.3.

4. ročník - ČJ - čítanka str. 34 - V čem chodí noc, str. 41 - Dětské chytáčky - přečíst, vypracovat do pracovního sešitu, M - učebnice str. 81, cv. 7, 8, 9

5. ročník - ČJ - čítanka str. 128, 129 - přečíst, vypracovat do pracovního sešitu, M - učebnice str. 60, cv. 1, 4, 6

25.3.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38, cv. 7, str. 39, cv. 1, 2, 3, M - pracovní sešit str. 6, cv. 8, 9, 10

5. ročník - ČJ - učebnice str. 106, cv. 4 - doplň vhodná přídavná jména  a urči druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací), připomeň si v učebnici na str. 100, M - pracovní sešit str. 6, cv. 1, 2, 8

24.3.

4. ročník - ČJ - slohová práce na téma: Co dělám celý den doma, PŘ - přepiš do sešitu: Lesní ekosystém je přirozené prostředí organismů. Lesy dělíme na jehličnaté, listnaté a smíšené, mění svůj vzhled v průběhu roku v závislosti na ročních obdobích. Do sešitu napiš názvy tří jehličnatých a listnatých stromů

5. ročník - ČJ - slohová práce na téma: Co dělám celý den doma, PŘ - do sešitu napiš, co všechno škodí zdraví člověka a co mu naopak prospívá

23.3.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38, cv. 6 - doplň a napiš do šk. sešitu, v učebnici str. 145 - prohlédni si obrázky a odpověz na otázky 2, 3, na str. 146 si pročti slovesný způsob, M - učebnice str. 87, cv. 20, 21

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 26, cv. 8, doplň a 3 řádky přepiš do školního sešitu, M - učebnice str. 108, cv. 7

20.3.

4. ročník - učebnice str.144,cv.15a-urči, zda se jedná o chlapce či dívky, M - prac. sešit str.4 cv. 6., 7., 8., VL - učebnice str. 42, 43 - zopakovat, vyzkoušet od rodičů

5. ročník - učebnice str.106, cv. 2a - vypiš do šk. sešitu pouze přídavná jména měkká, M-5.r.-učebnice str. 63, cv. 23 - do šk. sešitu, VL 5.4. - učebnice str. 38 - zopakovat, vyzkoušet od rodičů

19.3.

4. ročník - čítanka str. 72 - přečti si pozorně Pohádku o přestávce a do prac. sešitu na str. 31 vypracuj

5. ročník - čítanka str.122 - přečti si báseň a a do prac.sešitu na str. 48 vypracuj

18.3. 

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38 cv. 5 - doplň a opiš do domácího sešitu, M - učebnice str. 112 cv. 10 - vypočítej do šk.sešitu
5. ročník - ČJ - učebnice str. 1O4 cv. 3 - do šk. sešitu 4 řádky - doplň, opiš, M - učebnice str. 131 cv. 29 - vypočítej do šk.sešitu                                                                                                                     

17.3.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 141 cv. 8 - Sen o pokladu - vyhledat slovesa, určit osobu, číslo, čas do dom. sešitu, M - dělení se zbytkem - do šk. sešitu - 267:6=      487:5=   655:8=   857:9=   635:8=   455:6=   327:4=   249:5=

5. ročník - ČJ - učebnice str. 104 cv. 2 - utvoř věty s danými tvary přídavných jmen,do dom. sešitu,   M - dělení se zbytkem - do šk. sešitu - 35287:2=   68140:3=   99631:5=   74237:6=   63507:4=    42653:2=    49733:8=          26508:9=    3571:3=

16.3.    

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 38 cv. 4 - doplň v koncovkách i-y, do závorky vzor         

5. ročník - ČJ - zopakovat tabulku v učebnici, v pracovním seš. str. 26 cv. 7; vlastivěda - přečíst na str. 38 v učebnici, výpisky zapsat do sešitu       

4. + 5. ročník - MAT pokračovat v prac. sešitu, vypočítat 1 stránku     

13.3.

4. ročník - ČJ str. 140 - přečíst, zopakovat vše o slovesech, str. 142. cv. 11 - přepsat do dom. sešitu, vlastivěda - učebnice str. 42, 43 - přečíst, zápisky přepsat do sešitu

5. ročník - ČJ str. 104 cv. 1a - doplň koncovky a přepiš do domácího sešitu12.3.

4. ročník - ČJ učebnice str. 138 cv. 5 - slabě obyčejnou tužkou doplnit do vět vhodná slovesa, vlastivěda - učebnice str. 42, 43 - přečíst, zápisky přepsat do sešitu

           5. ročník - ČJ učebnice str. 103 - přečíst, zopakovat sklonování přídavných jmen tvrdých

 

Didakta pro domácí přípravu žáků

SILCOM Multimedia, s.r.o. zpřístupnil veškerý obsah Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Všechny programy, které využíváme při výuce ve škole, můžete použít rodiče i doma.

Pokud budete mít zájem, napište si o přístupové údaje na mail: reditelka@zsms-novesedlo.cz

Zároveň vás prosíme, abyste si v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům přečetli následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytuje SILCOM Multimedia, s.r.o. z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na jejich webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol..