Obsah

PROJEKTY ŠKOLY

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace  je zapojeno do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly dotčeny nuceným uzávěrem školy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků. Na základě této investice je žákům nabídnuta možnost doučování. Žáci jsou vybíráni dle doporučení ČŠI a dle zhodnocení jejich výsledků v průběhu vzdělávání v předchozích letech. Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Doučování vedou pedagogové školy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Šablony III. 2021 - 2023

Na základě vyhlášené výzvy č. 80-OP VVV - Šablony III jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: využití ICT ve vzdělání, projektové dny, doučování žáků. Projekt budeme naplňovat v období 2021-2023.