Obsah

PROJEKTY ŠKOLY

OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Nové Sedlo

OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Nové Sedlo

 

Škola Nové Sedlo III.

0220-VS_DIGIPROPAST

Pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky

0336-VS_DIGIPOMUCKY

Pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

 

distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace  je zapojeno do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly dotčeny nuceným uzávěrem školy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků. Na základě této investice je žákům nabídnuta možnost doučování. Žáci jsou vybíráni dle doporučení ČŠI a dle zhodnocení jejich výsledků v průběhu vzdělávání v předchozích letech. Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Doučování vedou pedagogové školy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.