Obsah

 

O nás

Naše škola se nachází v obci Nové Sedlo, které je vzdáleno 9 km od města Žatce na sedlovitém úbočí – od čehož i příhodné jméno obce, které na pravém břehu Ohře obklopuje údolní kotlina; tři řady domů se táhnou v mírném stoupání od jihozápadu k severovýchodu. Dolní dvě řady domů tvoří hadovitou linii až k pražsko-kadaňské odbočce silnice ke konečnému bodu u největšího komplexu budov – statku a odbočuje pak v téměř přímém výběžku proti ještě téměř 1,5 km vzdálené Ohři; horní řada domů s vyčnívajícími budovami – kostelem, farou (obcí) a školou uzavírají působivě panoráma jako korunující zadní stěna.

Základní škola Nové Sedlo je malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Škola má kapacitu 45 žáků. Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní kuchyně s jídelnou.

Základní škola využívá tři učebny, sociální zařízení v prvním poschodí s bojlerem na ohřev teplé vody, kabinet v podkroví školy, cvičebnu a školní družinu v suterénu školy, školní kuchyni s jídelnou pro základní školu, knihovnu – čítárnu v suterénu školy.

Mateřská škola se nachází v přízemí školy, využívá učebnu a hernu, sociální zařízení s bojlerem na ohřev teplé vody, školní kuchyni s jídelnou.