Obsah

Distanční výuka pro žáky

V této sekci budeme postupně doplňovat úkoly pro žáky v období vyhlášení uzavření školy.

Vyberte příslušný ročník, kde budou průběžně doplňovány úkoly na každý pracovní den.

Úkoly pro 1. - 3. ročník najdete - zakladni-skola-1/domaci-priprava-zaku/1-3-rocnik/

Úkoly pro 4. - 5. ročník najdete - zakladni-skola-1/domaci-priprava-zaku/4-5-rocnik/

Dále je možno využít:

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

 

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

 

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz