Obsah

O nás

Naše škola se nachází v obci Nové Sedlo, které je vzdáleno 9 km od města Žatce na sedlovitém úbočí – od čehož i příhodné jméno obce, které na pravém břehu Ohře obklopuje údolní kotlina; tři řady domů se táhnou v mírném stoupání od jihozápadu k severovýchodu. Dolní dvě řady domů tvoří hadovitou linii až k pražsko-kadaňské odbočce silnice ke konečnému bodu u největšího komplexu budov – statku a odbočuje pak v téměř přímém výběžku proti ještě téměř 1,5 km vzdálené Ohři; horní řada domů s vyčnívajícími budovami – kostelem, farou (obcí) a školou uzavírají působivě panoráma jako korunující zadní stěna.

Základní škola Nové Sedlo je malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Škola má kapacitu 45 žáků. Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní kuchyně s jídelnou.

Základní škola využívá tři učebny, sociální zařízení v prvním poschodí s bojlerem na ohřev teplé vody, kabinet v podkroví školy, cvičebnu a školní družinu v suterénu školy, školní kuchyni s jídelnou pro základní školu, knihovnu – čítárnu v suterénu školy.

Mateřská škola se nachází v přízemí školy, využívá učebnu a hernu, sociální zařízení s bojlerem na ohřev teplé vody, školní kuchyni s jídelnou.

 

Celá škola v jedné třídě

Malotřídka je malá vesnická škola, kde se v jedné či dvou třídách učí děti všech ročníků pohromadě. Výuka v malotřídních školách má své nezanedbatelné přednosti. Největší výhodou malotřídek je jejich socializační funkce. Všichni žáci se tu znají a starší se učí přirozenou cestou pomáhat svým mladším spolužákům. Vždyť kdo by se nechtěl pochlubit tím, co už všechno dokázal? Z výše uvedeného také vyplývá, že mor současných velkých škol, šikana, tu nemá šanci, a podle učitelů z malotřídek zde nehrozí ani drogy, dětská agresivita a podobné problémy současného školství. Jak také, když spolu, obrazně řečeno, všichni jedí z jednoho talíře? Děti se však v malotřídkách naučí i samostatnosti. Učitel se věnuje jedné věkové skupině a druhá musí chtě nechtě pracovat sama na zadaných úkolech. Žáci se tak naučí nečekat, že je někdo bude stále vodit za ručičku. Kvalifikace jako stvořená pro dnešní svět, co říkáte?

Výhody

  • Děti se přirozenou cestou naučí pomáhat si navzájem na jedné straně a samostatnosti na straně druhé.
  • Ve třídě je málo dětí, učitel tak všechny dobře zná včetně jejich rodinného zázemí.
  • Malotřídka funguje jako prevence drog, šikany a dalších rizikových jevů.
  • Škola je v místě bydliště, další volba na vsi už je pouze obtížné dojíždění.

Tak co, milí rodiče, zvolíte malotřídku pro vaše dítko?