Obsah

Organizace školního roku 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na 27. října a 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2021 a skončí 2. ledna 2022. Vyučování začne 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. března až 13. března 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022.