Obsah

Organizace školního roku 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na 29. října a 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2020 a skončí 3. ledna 2021. Vyučování začne 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 22. února až 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na 1. dubna 2021, 2. dubna 2021 je ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2021 do 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne 1. září 2021.