Obsah

Školská rada

Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků

 

Paní Ing. Zuzana Aschenbrennerová

Telefon: 606 284 839

e-mail: zelenydvur@post.cz

 

Paní Světla Kubelíková

Telefon: 720 266 768

e-mail: svetla.kubelikova@seznam.cz

 

Mgr. Lenka Riedlová

Telefon: 415 240 340

e-mail: lenkakorfova@seznam.cz

 

Výsledky voleb zákonných zástupců a pedagogů

 

Volby proběhly v budově základní školy ve dnech 28.11.2018 od 14.00 - 17.00, 29. 11.2018 - 3.12.2018 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Voleb se zúčastnilo 6 oprávněných voličů za zákonné zástupce tj. 25% z celkového počtu 24 oprávněných voličů

Odevzdáno 6 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 6,

 

Světla Kubelíková                                      3 hlasy     

Mgr. Olga Šelembová                                3 hlasy     

 
Členkou školské rady za zákonné zástupce žáků při Základní  škole a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci  byla  jmenována:
Světla Kubelíková

 

 

Voleb se zúčastnili 4 oprávnění voliči  za pedagogy  tj. 100% z celkového počtu 4 oprávněných voličů

Odevzdáno  4 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 4,

Mgr. Lenka Riedlová                                 4 hlasy      100% zvolena

 

Členkou  školské rady za pedagogy při Základní  škole a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci  byla  zvolena:
Mgr. Lenka Riedlová

 

Veškerá dokumentace k volbám je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Mgr. Veronika Barochová

ředitelka školy