Obsah

Školská rada

 

Paní Světla Kubelíková

Telefon: 720 266 768

e-mail: 

 

Paní Kamila Hofericová

Telefon: 776 797 867

e-mail: kamilahof@seznam.cz

 

Mgr. Jitka Zamrzlová

Telefon: 415 240 340

e-mail: Jitka.Zamrzlova@seznam.cz

 

Výsledky voleb zákonných zástupců a pedagogů

 

Volby proběhly v budově základní školy dne 1.12.2018 od 8.00 - 16.00.

 

Voleb se zúčastnilo 11 oprávněných voličů za zákonné zástupce tj. 39% z celkového počtu 28 oprávněných voličů

Odevzdáno 11 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 11,

 

Kamila Hofericová                                      11 hlasy     

    

 
Členkou školské rady za zákonné zástupce žáků při Základní  škole a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci  byla  jmenována:
Kamila Hofericová

 

 

Voleb se zúčastnili 5 oprávnění voliči  za pedagogy  tj. 80% z celkového počtu 5 oprávněných voličů

Odevzdáno  5 hlasovacích lístků.

Platných volebních lístků 4,

Mgr. Jitka Zamrzlová                                 4 hlasy      80% zvolena

 

Členkou  školské rady za pedagogy při Základní  škole a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci  byla  zvolena:
Mgr. Jitka Zamrzlová

 

Veškerá dokumentace k volbám je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Mgr. Veronika Barochová

ředitelka školy