Obsah

Zaměstnanci školní jídelny

Kuchařka     Zdeňka Vegrichtová

Pomocná kuchařka       Kamila Hofericová