Obsah

Zaměstnanci školní jídelny

Kuchařka     Soňa Kolovrátníková

Pomocná kuchařka       Kamila Hofericová