Obsah

Členové Školské rady

 

Školská rada v Základní a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci je zvolena, Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo jmenovalo zástupce zřizovatele. Ve volebním období 2021-2024 pracuje Školská rada v Základní a Mateřské škole Nové Sedlo ve složení, které vzniklo ve volbách do školské rady v listopadu 2021 a na základě jmenování  uvedeného zástupce zřizovatele.

 

Členové školské rady:

Jitka Kovandová - zástupce zřizovatele

Mgr. Lenka Riedlová - zástupce pedagogických pracovníků

Kamila Hofericová - zástupce zákonných zástupců žáků

--------------------------------------------------