Obsah

Členové Školské rady

 

Školská rada v Základní a Mateřské škole Nové Sedlo, okres Louny příspěvkové organizaci je zvolena, Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo jmenovalo zástupce zřizovatele. Ve volebním období 2018-2021 pracuje Školská rada v Základní a Mateřské škole Nové Sedlo ve složení, které vzniklo ve volbách do školské rady v listopadu 2018 a na základě jmenování  uvedeného zástupce zřizovatele.

Na ustavujícím zasedání dne --.--.2018 ŠR zvolila předsedkyní paní -----------------------------.

Členové školské rady:

Ing. Zuzana Aschenbrennerová

Mgr. Lenka Riedlová

--------------------------------------------------