Obsah

Volba školské rady

Seznam kandidujících do školské rady

Jmenování volební komise

V souladu s čl. III. Odst. 2. Volebního řádu pro volby do Školské rady, vydaného zřizovatelem Obcí Nové Sedlo usnesením č. 10/15/18 ze dne 20.11.2018 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Lenka Riedlová - předseda komise
Mgr. Jitka Zamrzlová - člen komise
Lada Fejferová - člen komise

V Novém Sedle dne 21.11. 2018 

Mgr. Veronika Barochová
ředitelka školy 

Harmonogram voleb do školské rady

Příprava a průběh voleb se řídí podle volebního řádu vydaného Obcí Nové Sedlo dne 20.11.2018 usn.: 10/15/18

ředitelka:

zveřejní harmonogram voleb do ŠR (informace dle § 5 volebního řádu) - 20.11.2018
projedná na provozní poradě problematiku voleb do školské rady (ŠR) - 21.11.2018
jmenuje volební komisi - 21.11.2018
určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů za členy ŠR a zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem - 21.11.2018
lhůta pro podávání písemných návrhů kandidátů do ŠR je stanovena – zahájeno první kolo voleb - od 21.11. do 23.11. 2018 zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem 
volební listiny připravené volební komisí - od 23.11. do 28.11. 2018
volby do ŠR druhé kolo - 28.11.2018
zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb - 21.11. 2018
sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby (pedagogičtí pracovníci)
zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb - 29.11. 2018
sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby (zákonní zástupci žáků a zletilí žáci)

volební komise:

• zahájí první kolo voleb – příjem návrhů kandidátů do ŠR
• získá písemné souhlasy nominovaných pro druhé kolo voleb
• sestaví z obdržených návrhů volební listiny kandidátů pro obě sekce voleb
• připraví volební lístky, urnu, volební místnost
• připraví informaci pro oprávněné voliče pro úpravu lístků
• zpracuje výsledky druhého kola voleb a vyhotoví protokol o průběhu voleb
 

termíny:

• projednání na poradě - 21.11.2018
• jmenování volební komise - 21.11.2018
• zahájení práce volební komise - 21.11.2018
• první kolo – návrhy kandidátů do ŠR – příjem návrhů - od 21.11. do 23.11. 2018
• zveřejnění volebních listin - od 21.11. do 28. 11. 2018
• volby do školské rady v sekci pedagogičtí pracovníci školy - 21.11.2018
• volby do školské rady v sekci zástupci nezletilých žáků - 28.11.2018
• zveřejnění výsledků voleb - 29.11.2018 

V Novém Sedle dne 21.11. 2018
Mgr. Veronika Barochová
ředitelka školy