Obsah

Volba školské rady

 

Rozhodnutí ředitele školy

Volby do školské rady podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

V souladu s ust. § 167 odst. 4 školského zákona a s volebním řádem pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Nové Sedlo, zřizovanou Obcí Nové Sedlo, ustanovuji termín pro volby do školské rady za pedagogické zaměstnance ZŠ na volební období v délce 3 let, a to 12.3.2023.

Současně V souladu s čl. III. Odst. 2. Volebního řádu pro volby do Školské rady, vydaného zřizovatelem Obcí Nové Sedlo usnesením č. 10/15/18 ze dne 20.11.2018 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Jitka Zamrzlová

Lada Fejferová

Blanka Bartáková

V Novém Sedle dne 11.2.2023

Mgr. Veronika Barochová - ředitelka školy