Obsah

Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Přijatí uchazeči

Pořadí

Registrační číslo dítěte

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novém Sedle 30.4.2019                                                    

Mgr. Veronika Barochová 

ředitelka školy