Obsah

Distanční výuka pro žáky 1. - 3. ročníku

 

9.4.2021

1.ročník Slab. str.116-117. M str.11 cv.1,2,3. PÍS. str.5 psaní písmene d.

2. ročník M str.24 cv.1-9, opakování násobilky. ČJ napiš sloh na téma Jaro-vypravování. ČÍT. str.97.

3. ročník ČJ-PS str.36 cv.3. ČÍT. str.124. M-PS str.14 cv.9,10,11,12.

 

8.4.2021

1. ročník Slab. str.114-115. M str. 10 cv.1,2,3,4. PÍS. str.4.

2. ročník M str.23 cv.1-5. Násobky 3. ČJ-U str.116 cv.15 napiš jako diktát. PÍS. str.11-12. ČÍT. str.96.

3. ročník ČJ-PS str.36 cv.2. M-PS str.14 cv.7,8.

 

7.4.2021

1. ročník Slab. str.113-114 DY,TY,NY,DI,TI,NI. M str.9 cv. 1,2,3,4 vypočítej příklady. PÍS. str.3.

2. ročník M str.22 cv.1,2,3,4,5 slovní úlohy na násobení. ČJ-U str.70 cv.7. ČÍT. str.95.

3. ročník ČJ-PS str.35 cv.1. ČÍT. str.123. M-PS str.13 cv.5,6.

 

6.4.2021

1. ročník Slab. str.111-112 skládej věty, čti. PRV str.52 Příroda na jaře. M str.8 cv.1,2 rozepiš příklady.

2. ročník M str.21 geometrické tvary, jednotky délky. PRV-U str.46-47 Jaro v lese a u vody PS str.48-49. ČÍT. str.94. ČJ-U str.70 cv.5.

3. ročník ČJ-PS str.35 cv.1,2. M-PS str.13 cv.1,2,3,4. PRV-U str.52, PS str.44. Život na Zemi, vzduch a půda.

Distanční výuka z ANJ na týden: 6.4. 2021 - 9.4. 2021

 

3.ročník:

 

UNIT 21: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 54-55

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 54-55 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice

 • Do školního sešitu vytvoř kartičku svého nejlepšího kamaráda – učebnice str. 55 cv. 4

 • Vypracuj přiložený pracovní list - ALL ABOUT ME (64.17 kB)

 

2.4.2021 Státní svátek

 

1.4.2021 Velikonoční prázdniny

 

31.3.2021

1. roč. M str.7 cv.1,2,3. Slab. str.110 procvičuj čtení. PÍS. str.2.

2. roč. M str.20 cv.6,7,8,9. ČJ napiš dopis kamarádovi. ČÍT. str.93.

3. roč. M-PS str.12 cv.8,9,11. ČÍT. str.122. ČJ-PS str.34 cv.2,3.

 

30.3.2021

1. roč. M str.6 cv.1,2,3,4. Slab. str.109 dě,tě,ně, přepiš dny v týdnu. PRV str.50-51 já to hravě zvládnu, přišlo jaro.

2. roč. M str.20 cv. 1,2,3,4,5. PÍS. str.10. PRV-U str.44-45 přišlo jaro, PS str.46-47. ČJ-napiš do sešitu 10 podstatných jmen.

3. roč. ČJ-U str.112 cv.4. M-PS str.11 cv.5,6,7. PRV-U str.50-51 chráníme přírodu, voda, PS str.42-43.

 

29.3.2021

1. roč. M str.5 cv.1,2,3. Slab. str.108, skládej věty, procvičuj čtení. PÍS. str.1.

2. roč. M str.19 cv.1,2,3,4. ČÍT. str.92. PÍS. str.9.

3. roč. ČJ-U str.112 cv.2. ČÍT. str.121. PÍS. str.28. M-napiš a vypočítej: 16:5, 13:2, 22:3, 17:4, 25:6, 33:4, 10:3, 49:6.

 

Distanční výuka z ANJ na týden: 29. 3. 2021 - 31. 3. 2021 - opakování učiva

3.ročník pracovní listy:

A OR AN (46.38 kB)

AM, IS, ARE (73.09 kB)

HAS, HAVE, HASN´T, HAVEN´T (57.82 kB)

IN, ON, UNDER (56.19 kB)

THERE IS, THERE ARE (48.27 kB)

NICE TO MEET YOU (42.49 kB)

 

 

26.3.2021

1. ročník M str.4 cv.1-4, znázorni Slovní úlohy, rozepiš příklady. Slab-str.107 ď,ť,ň, čti slova.

2. ročník ČJ-U str.63 skupiny bě, pě, vě, mě. ČÍT. str.91. M str. 18 cv.4,5.

3. ročník ČJ-U str.107 cv.4 doplň a napiš. M-U str.124 cv.1 vypočítej. PÍS. str.27.

 

25.3.2021

1. ročník M str.3 cv.1,2,3, rozlož čísla, počítej podle vzoru. SLAB. str.106 opiš jména zvířátek, vylušti křížovku.

2. ročník ČJ-U str.110 cv.4. ČÍT. str.90. M str.18 cv.1,2,3 Příprava na dělení.

3. ročník ČJ-U str.107 cv.3 a,b. M-PS str.12 cv.10,11. ČÍT. str.119.

 

24.3.2021

1. ročník M str.2 cv.1,2,3,4, rozlož čísla. SLAB. str.105, přečti si dopis, nakresli obrázek.

2. ročník ČÍT. str.89. M str.17 cv.9,10,11.

3. ročník ČJ-sloh Napiš dopis kamarádovi. M-U str.110 cv.27 odečti písemně. ČÍT. str. 118.

 

23.3.2021

1. ročník PÍS. str.35. M 3. díl str.1 cv.1,2,3 rozepiš příklady. PRV str.48-49.

2. ročník ČJ-U str.110 cv.3. M str.17 cv.5,6,7,8. ČÍT. str.88. PRV-U str.42-43 PS str.43-44, Třídíme odpad, chráníme přírodu.

3. ročník ČJ-U str.106 cv.2. M-PS str.12 cv.8,9. PRV-U str.47-48, PS str.40-41 Horniny a nerosty. Uhlí a ropa.

 

22.3.2021

1. ročník SLAB. STR. 104 vystřihni zvířátka a nalep. M str. 56 cv.1,2,3,4, znázorni, porovnej čísla.

2. ročník ČJ-U str.108 cv.2. ČÍT. str.87. M str. 17 cv.1,2,3,4.

3. ročník ČJ-U str.105 Vyjmenovaná slova po z, naučit se, zopakovat si všechna vyjmenovaná slova. ČÍT. str.117. M-PS str.11 cv.5,6,7,8.

 

Distanční výuka z ANJ na týden: 22. 3. 2021 - 26. 3. 2021

3.ročník:

UNIT 20: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 52-53

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 52-53 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice a zpřiloženého pracovního listu, novou gramatiku

 • Do školního sešitu nakresli z učebnice na str. 52 cv.3 Fredovu rodinu.

 • Vypracuj přiložené pracovní listy - HAVE/HAS GOT (57.82 kB)HAVE NOT/HAS NOT GOT (26.07 kB)

 

19.3.2021

1.ročník Slabikář str.103 číst, Matematika-PS str.52, cv.1-4,(popřípadě 10 příkladů na +,- do 20), sledovat pořad Učítelka.

2.ročník Český jazyk-U str.108, cv.1, volný text opsat, např. z Čítanky (5 vět). M str.16 cv.7,8,9,10.

3.ročník ČJ-PS str. 34 cv.1. M-PS str.11 cv.3,4..

 

 

18.3.2021

1.ročník

Psaní E-na papír, youtube Bobyho škola (Jak psát psací písmena), Slabikář str.102 vyvození písmene g.

2.ročník Čítanka str.86. Napiš popis domácího zvířete. M str.16 cv.4,5,6.

3.ročník ČJ-U str.105 cv.13 napiš jako diktát. M-U str. 110 cv.25. ČÍT. str.116

 

 

17.3.2021

1.ročník Slabikář str.101 skládej věty, číst. M str.54, cv.4,5. (popř. napsat na papír 10 příkladů na +,- do 20).

2.ročník ČJ-učebnice str.107, cv.1. Čítanka str.84-85- vyprávět přečtený text. M-napiš 10 příkladů na násobení 2.

3.ročník ČÍT.str.115 opiš báseň. ČJ-zopakuj si a říkej vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v.

M-PS str.11 cv.1,2.

 

 

16.3.2021

1.ročník Slabikář str.100, procvičuj čtení. M str.54 cv.2,3. PRV str.47 Co lidé vytvořili.

2.ročník Čítanka str.84, opsat 3 věty z čítanky na papír (do cvičného sešitu). PRV-U str.40-41. PS str.42

3. ročník ČJ-U str.104 cv.12 a, doplň i-y. ČÍT. str.114. PRV-U str.46 Lidské výtvory, PS str.39 vypracuj cv.1-4.

 

 

15.3.2021

1. ročník Slabikář str.99, vyvození písmene F, psaní U,u-na papír, youtube-Bobyho škola, jak psát psací písmena.

2. ročník Opakování tvrdých, měkkých souhlásek, Čítanka str.83, vypravování textu. M-str.16 cv.1,2,3.

3.ročník PÍS. str.26. M-U str.110 cv.23.

 

Distanční výuka z ANJ na týden: 15. 3. 2021 - 19. 3. 2021

3.ročník:

 

UNIT19: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 50-51

 

 

12.3.2021

1. roč. SLAB. str.98 přečti 5 vět. M str.54 cv.1.

2. roč. PÍS. STR.8, písmeno z. ČÍT. str.82.

3. roč. PÍS. str.25, písmeno c. M-U str.109 cv.19.

 

11.3.2021

1. roč. PÍS.str.34. M str.53 cv.3,4.

2. roč. ČÍT. str.81. M str.15 cv.3,4,5.

3. roč. ČÍT. str.112-113. ČJ-U str.103 cv.7. M-PS str.9 cv.4,5,6 (pokud nemáš hotové).

 

10.3.2021

1. roč. SLAB. str. 97 skládej věty, spoj domino. M- str.53 cv.1,2.

2. roč. ČJ-PS str.57 cv.1 tvoř různé tvary slov. M str. 15 cv.1,2.

3. roč. ČÍT. str.110-111. M-PS str. 9 cv.1,2,3.

 

9.3.2021

1. roč. PÍS. str.33 přepiš psacím písmem. PRV str. 46 U rybníka, rostliny, hmyz.

2. roč. ČÍT. str.80. PRV-U str.39 Výroba potravin. PS str.41.

3. roč. ČJ-U str.101 cv.3. PRV-U str.45, PS str.39.

 

8.3.2021

1.roč. SLAB. str.96 dopiš h nebo ch, stejná slova vybarvi. M str. 52 cv.3,4.

2. roč. PÍS. str.7 psaní písmene ř. M str.14 příprava na násobilku.

3. roč. Zopakuj si vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s. M-U str.109 cv.14. PÍS. str.24.

 

Distanční výuka z ANJ na týden: 8. 3. 2021 - 12. 3. 2021

3.ročník:

UNIT18: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 46-47

 

5.3.2021

1. roč. SLAB. str.96 čti slova. Psaní písmene k- PL.

2. roč. ČJ PÍS. STR. 6 psaní písmene r. M str.52 cv.3,4 vypočítej příklady.

3. roč. M-U str.108 cv.9,10,11

 

4.3.2021

1. roč. SLAB. str.95 vyvození písmene CH, čti slabiky. M str.52 cv.1,2.

2. roč. ČÍT. str. 79, M str.13

3. roč. M-U str.108 cv.4

 

3.3.2021

1. roč. M Sčítání v oboru čísel do 20, napište 10 příkladů do sešitu. PÍS. str.32písmeno j.

2. roč. ČJ U str. 59 cv.3 přepiš věty. ČÍT. str.78

3. roč. M-U str.108 cv.2.

 

2.3.2021

1. roč. SLAB. str.94 přečti 7 vět, skládej věty. M-str. 51 cv. 1,2,3 více než, méně než.

2. roč. Opakování tvrdých, měkkých souhlásek pomocí karet, M str. 12

3. roč. Procvičování násobilky, napiš 10 př. na násobení, 10 př. na dělení.

 

1.3.2021

1. roč. SLAB. str.93 slož názvy věcí, PRV- str.45 V obchodě, zahraj si na obchod.

2. roč. ČJ- PÍS. str. 5 písmeno š, slova se š. PRV-U str. 38 Suroviny a výrobky, PS str. 40.

3. roč. PRV-U str.44, PS str. 38 Lidé a společnost.

 

Distanční výuka z ANJ na týden: 1. 3. 2021 - 5. 3. 2021

UNIT 17 + OPAKOVÁNÍ (worksheet 1-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020

1. roč. M str.34 psaní číslice 6. SLAB. str. 30 čti věty. PÍS. str. 23 uvolňovací cviky.

2. roč. M str. 25 cv.5,6,7,8. PÍS. str.19. ČÍT. str. 31 Vláďův drak.

3. roč. M-U str. 28 cv. 17.

Distanční výuka na týden: 16.11.2020-20.11.2020

UNIT 9: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 22-23. Girl and Boy

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 22 - 23 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – slovíčka, která jsou v této lekci nová - číslačísla1čísla2
 • Do školního sešitu – napiš o sobě a dvou dalších spolužácích: Jak se jmenujou, jestli je to holka nebo kluk, kolik jim je let - (Příklad máš v pracovním sešitě na str. 22 ve cv. 3)
 • Vypracuj přiložené pracovní listy - Barvy a číslačísla

 

13.11.2020

1. roč. PÍS. str. 22 procvičuj psaní číslice 1. SLAB. str. 29, nová hláska j, J, vystřihni do desek. PRV-povídejte si s rodiči o chování lidí (správné x špatné).

2. roč. PÍS. str. 18 w, W. ČÍT. str. 30 Listí - jaké znáš listnaté stromy, jeden nakresli. PRV-PS str. 19 cv.3,4, U str. 19.

3. roč. PRV-PS str. 23 Měříme objem, U str. 26, ČJ – učebnice str. 51, cv. 3a, b, str. 52, cv. 4a,b. Písanka str. 9 – dopsat stránku

 

12.11.2020

1. roč. M str. 33 cv.1,2,3,4,5.

2. roč. M str. 25 cv.1,2,3,4.

3. roč. M-U str. 22 cv.36.ČJ – učebnice str. 51, cv. 1, 2a,b. Písanka str. 9 – 5 řádků.

 

11.11.2020

1. roč. M str. 32 cv.1,2,3, zapiš příklady pomocí puntíků. HA str.48 dokončení HA (dále budeme pracovat jen se Slabikářem). SLAB. Str. 28 čti řádky a sloupečky se slabikami, skládej věty.

2. roč. M-PS str. 24 Geometrie, zopakuj si geometrické tvary. ČJ-U str. 28 cv.4,5. ČÍT. Str. 29 nauč se zpaměti recitovat báseň Podzime, podzime.

3. roč. M-PS str. 8 cv.11,12,13,14, ČJ – pracovní sešit str. 14, cv. 1, 3. Učebnice str. 50, cv. 3 – doplňovačka. Písanka str. 8 - dopiš stránku.

 

10.11.2020

1. roč. SLAB. str. 27, čti věty dole, stejná slova vybarvi stejnými barvami. HA str. 47 nácvik psaní.

2. roč. ČJ-U str. 27 cv.3. ČÍT. str. 28-29 Cibulky. M-PS str. 23 cv.5,6,7,8,9 (u cv. 9 nezapomeň za výsledky napsat jednotky l, kg).

3. roč. M-PS str. 8 cv.8,9,10 doplň vhodné činitele, pracuj podle zadání, ČJ – písanka str. 8 – 5 řádků. Učebnice str. 50, cv. 2a – napiš do domácího sešitu a na téže straně popřemýšlej o cvičení 3a

 

9.11.2020

1. roč. M str. 31 cv.1,2,3,4,5 řeš slovní úlohy, seřaď čísla, pracuj s číselnou osou. HA str. 46 procvičuj si s Ploutvičkou, co jsi se naučil. PÍS. str. 21.

2. roč. M-PS str.23 cv.1,2,3,4. ČJ-PS str.35 cv.1,2. ČÍT. str. 27.

3. roč. M-PS str. 7 cv.4,5,6,7 vypočítej slovní úlohy. Čísla sudá 2,4,6,8. Čísla lichá 1,3,5,7, ČJ – učebnice str. 49, cv. 1a – doplň do básničky vynechaná písmena a básničku opiš do domácího sešitu, 1b – pod básničku napiš slovo fotoaparát, kolik má slabik a svislými čarami naznač jeho dělení.

ANJ na týden: 9.11.2020-13.11.2020

3.ročník:

UNIT 8: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 20-21. What´s thit? (Co je to?)

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 20-21 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – školní pomůcky (pracovní list) rozstříhej, nalep, popiš - School ObjectsSchool Objects 1School Objects 2
 • Do školního sešitu – vyber si 3 školní pomůcky a napiš -3 věty (This is...-To je...)

a 3 otázky (Is it…? Is this…? - Je to?)

 • Vypracuj přiložené pracovní listy - PL1PL2

 

6.11.2020

1. roč. SLAB. str.26, nová hláska P, vystřihni p, P do desek. Skládej slova (desky s písmeny). PRV- str.26 Já to hravě zvládnu (rodiče přečtou zadání, děti pracují samy).

2. roč. PÍS. str. 17 v, V. ČÍT. str. 26, Odpověz na otázky 1. Proč se Robin bál? 2. Jak bys Robinovi pomohl? PRV- PS str. 19 cv.1,2 U str. 19 Přečti si a vypravuj o rodině. Nakresli obrázek.

3. roč. PRV- PS str. 22 Čas, U str. 25, nakresli, čím měříme čas, ČJ - učebnice str. 49, cv. 3

5.11.2020

1. roč. M str.30 cv. 1,2,3,4.

2. roč. M str. 22 cv. 5,6,7.

3. roč. M- PS str. 7 cv.1,2,3, ČJ - písanka, dále pokračovat - celou stránku

4.11.2020

1. roč. M str. 29 cv.1,2,3,4. SLAB. str. 25, čti slova, skládej slova, věty. HA str. 45 čti slova po slabikách.

2. roč. M str. 22 cv. 1,2,3,4. ČJ- PS str. 34 cv. 1,2 Základní formy společenského styku. ČÍT. str. 25, přečti 3x.

3. roč. M- U str. 21 cv. 25,30, opakuj si násobilku, ČJ - pracovní sešit str. 13 - souhlásky uvnitř slov, cv. 1 

3.11. 2020

1. roč. SLAB. str. 24. PÍS. str. 20, hygiena psaní, správné držení tužky. PRV str. 25 Pomáháme si, vyprávějte si s rodiči, jak  jim pomáháš. HA str.44 cv.1,2 procvičuj čtení slabik.

2. roč. ČJ- PS str.33 cv.18,19,20. PÍS. str. 16. PRV- PS str.18 Já to hravě zvládnu, pracuj s učebnicí. Sloh - U str. 26  vyprávění podle obrázkové osnovy. M - str. 21.

3. roč. PRV- PS str.22 Měříme čas, U str. 25 přečti si a zpracuj otázky v PS, ČJ - pracovní sešit str. 24, cv. 5

Angličtina na celý týden pro 3. r:

Pracuj v učebnici na str. 18 a 19 UNIT 7 – MY CLASSROOM – otevři si a poslechni přiložený odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=auFQT7DenMU

Vytvoř podobné věty ze cvičení 1 v pracovním sešitě, ale popiš svou třídu. Tyto věty napiš do školního sešitu. Dále vyplň zbývající cvičení v pracovním sešitě.

Procvič si spojení ( I can/ I can´t - já umím/já neumím) - Do školního sešitu napiš 5 vět, kde použiješ zájmena ( já, ty, on, ona, my, vy) se slovesem kladným - umímPříklad: I can swim, You can write. A 5 vět, kde použiješ ty samá zájmena, ale sloveso bude v záporu – neumím. Příklad: I can´t swim. You can´t wtite. Můžeš si vyplnit přiložené pracovní listy na sloveco CAN CanCAN or CAN´T

2.11.2020

1. roč. M- str.28 nácvik psaní číslice 5. PÍS. str. 19. HA- str. 43 vybarvi obrázek s písmeny podle zadání.

2. roč. PÍS. str. 15. ČÍT. str. 24 O řepě- přečti si pohádku a nakresli obrázek, M PS str. 20 cv. 1,2,3

3. roč. - M Uč. str. 20 cv. 17, 20, ČJ - učebnice str. 48, cv. 1, str. 49, cv. 2a

23.10.2020

1. roč. HA str. 42 piš číslice 6,7,8,9,0 podle vzoru.  SLAB. str. 23 čti slabiky. PRV str. 24 Rodina- můj pokojíček, nakresli svůj  pokoj.

2. roč. ČJ- PS str. 32 cv. 15,16,17. Antonyma= opozita=slova opačného významu. Synonyma=slova stejného nebo podobného významu=slova souznačná. ČÍT. str. 23. Už je podzim- báseň přečti a přepiš. PRV- PS str. 17, U str. 18  Podzim u řeky.

3. roč. ČJ- U str.48 cv. 3. ČÍT. str.46-47. PRV-PS str. 21, U str.24, nakresli, čím měříme hmotnost.

22.10.2020

1. roč. M str. 27 cv. 1,2,3,4,5. Slovní úlohy.

2. roč. Mimočítanková četba, vlastní čtení, M - PS str. 19 cv. 5,6,7,8

3. roč. Mimočítanková četba, vlastní čtení, M - U str. 17 cv. 7, 11

21.10.2020

1. roč. M str.26 cv. 1,2,3,4,5 vypočítej příklady. SLAB. str.22 hláska S. PÍS. str.18 správné držení tužky připomínat.

2. roč. ČJ- PS str.31 cv. 11,12,13,14. ČÍT. str. 22, M - PS str. 18 cv. 5, 6, 7

3. roč. ČJ- PS str.12 cv.4. ČÍT. str. 45, M - str. 16 cv. 2, 5 a str. 17 cv. 6

20.10.2020

1. roč. SLAB. str. 21, čti věty, pracuj podle zadání. PÍS. str. 17 obloučky. HA str. 41, piš číslice. PRV str. 23 Narozeniny, cv.1,2.

2. roč. PÍS. str.13-14. ČJ- U str. 25 cv. 1 opakování, cv. 2 napiš jako diktát. ČÍT. str. 21. PRV- PS str. 16 Podzim na zahradě, U  str.16-17, M PS str. 18 cv. 1,2,3,4 

3. roč. ČJ- U str. 47 cv. 2. PRV- PS str. 20, U str. 23. Svět kolem nás- Měříme teplotu. https://bobyho-skola.cz/, M U str. 14 cv. 67, 68

19.10.2020

1. roč. M str. 25 cv.1,2,3,4,5. HA str. 40 cv.1,2,3 číst slabiky. Písanka str. 16.

2. roč. ČJ- PS str. 30 cv. 8,9,10. Slova nadřazená-podřazená. ČÍT. str. 19., M - PS str. 19 cv. 1,2,3,4 

3. roč. ČJ- PS str.11 cv. 1,2, najdi dva tvary stejného slova. ČÍT. str. 44

Angličtina na celý týden pro 3. r:

UNIT 6 ENGLISH ALPHABET

– pracuj v učebnici na str. 16 a 17. V této lekci se naučíme abecedu, procvičíme základní otázky a odpovědi a naučíme se hláskovat. V učebnici na str. 16 ve cv. 1. poslouchej abecedu, opakuj a zpívej. Přikládám odkaz na youtube, se kterým budeš pracovat. https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo . Než budeš pokračovat dál, pusť si další přiložený odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mzsSg1rj3Co , který ti pomůže k porozumnění a plnění dalších cvičení. Ve cv. 2 říkej do rytmu písmena. Jako pomůcku použij své ruce a na každé písmeno tleskni. Snaž se, aby mezi tleskáním nebyly velké prodlevy. Můžeš opakovat vícekrát. Ve cv. 3 čti písmena. Cv. 4 procvič si rozhovor – spell=hláskovat (své příjmení+vymyšlené příjmení). Ve cv. 8 hláskuj všechna slova a ve cv. 9 se nauč slovíčka a zapiš do gramaťáčku.

V pracovním sešitě pracuj na str. 16-17. Pokud si pracoval správně v učebnici a poslechl sis přiložené odkazy, tak bys neměl mít problém s vyplněním všech cvičení v pracovním sešitě. Přikládám pracovní list s abecedou a správnou výslovností jednotlivých písmen Abeceda. Můžeš si ho vytisknout a vlepit do gramaťáčku.

16.10.2020

1. roč. HA -str. 38-39, Slabikář str.20- čti slabiky, stejná slova vybarvi, skládej věty. PRV str. 22 Moje rodina, pojmenujte členy rodiny.
2. roč. ČJ- PS str. 29 cv.5,6,7, slova nadřazená- podřazená, ČÍT. str. 18, V. Čtvrtek Víla Amálka- nakresli obrázek. PRV- PS str. 15 Podzim v sadu- připravte si ovocnou svačinu, M - PS str. 17 cv. 6,7,8
3. roč. PRV- U str. 21, PS str. 19 Vlastnosti látek, M - U str. 14 cv. 66

 

15.10.2020

1. roč. M str. 24 cv.1,2,3,4 řady čísel.

2. roč. PS str. 17 cv.1,2,3,4,5.

3. roč. U str. 13 cv. 57, 59

 

14.10.2020

M- 1. roč. str.23 cv.3,4, str.24 napiš 0,4. porovnávej čísla z desek, větší, menší, rovná se.
2. roč. PS str.15 cv. 6,7
3. roč. U str. 13 cv. 56
ČJ- 1. roč. Slabikář, vyvození písmene T, str. 19.Jaká slova začínají na T?
        2. roč. PS str. 28 cv.1,2,3,4. Slovní význam.
        3. roč. PS str. 10 cv. 19,20.
 
ČJ- 1. roč. PÍS. str. 14.
        2. roč. ČÍT. str. 17.
        3. roč. ČÍT. str. 43.

AJ: 3.roč. 

Pracuj v učebnici na str. 14 a 15. Ve cv. 3 (čti), 4 a 5 - (Nauč se a procvič: Otázku -What´s your telephone number? a odpovědět- My telephone number is 035 548 662), ve cv. 9 se nauč nová slovíčka a zapiš je do gramaťáčku. V pracovním sešitě na str. 14 a 15  (UNIT 5 - NUMBERS) dokonči cvičení, která ti chybí (pokud si pracoval s námi, měla by ti chybět cv. 5 a 6), cv. 6 si přečti, nahlas odpověz a zaškrtni, pokud to opravdu umíš. K procvičení a lehčímu zapamatování si vyplň pracovní listy - Numbers, Numbers 1. V jednom z pracovních listů jsou i čísla nad 10. Zkus doplnit. Když nebudeš vědět, doplň jen číslice do 10.

v případě přístupu na internet si můžeš zábavnou formou procvičit to, co jsme se naučili. Hledej na webové stránce:  https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

 

 

13.10.2020

1. roč. HA str. 37 cv. 2, Písanka str. 12-13, grafomotorické cviky, PRV str. 21.

2. roč. M- PS str. 15 cv. 4,5, ČÍT. str. 16., PRV-opakování listnaté a jehličnaté stromy, lesní plody, houby.
3. roč. PRV str. 18-20, PS- 16-18., opakování ovoce, zelenina, obiloviny, ČJ: 3.roč. Pracovni sešit str. 8 cv. 17,18,  AJ: 3.roč. Unit 5 NUMBERS- cv. 1,2,4

 

12. 10. 2020

1. roč. M- str. 21-23, psaní číslice 4, HA-str.34 číst slabiky, 35-36.

 
2. roč. M-PS- str. 12-13, ČJ- PS- 26-27 CV. 6, ČÍT. str.15
 
3. roč. M- U str. 12 cv.53, opakování násobků 1-5., ČJ: 3.roč. - pracovní sešit str. 7 cv. 15 a str. 8 cv. 16, AJ:  3 roč. - pracovní sešit str. 12 cv. 2 a 13 cv. 3,4,5
 
 

Didakta pro domácí přípravu žáků

 

SILCOM Multimedia, s.r.o. zpřístupnil veškerý obsah Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Všechny programy, které využíváme při výuce ve škole, můžete použít rodiče i doma.

Pokud budete mít zájem, napište si o přístupové údaje na mail: reditelka@zsms-novesedlo.cz

Zároveň vás prosíme, abyste si v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům přečetli následující informace:

 • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
 • ke spouštění výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
 • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytuje SILCOM Multimedia, s.r.o. z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na jejich webu v sekci Podpora
 • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol..