Obsah

Distanční výuka pro žáky 4. - 5. ročníku

Pátek 9. 4.

4. ročník

ČJ – napiš 10 slovesných tvarů v infinitivu. M – V autobazaru nabízeli automobily v cenách 136 900 Kč, 99 00 Kč, 189 000 Kč, 204 700 Kč, 112 500 Kč a 109 000 Kč. Zapiš tato čísla od nejmenšího po největší.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 175, cv. 1 – shoda podmětu s přísudkem. M – O prázdninách byl tábor v provozu 8 týdnů, děti se v něm střídaly po 14 dnech. V táboře je 12 chatek, v každé bylo ubytováno 6 dětí. Kolik dětí se v táboře o prázdninách vystřídalo, když byl stále plně obsazen?

Čtvrtek 8. 4.

4. ročník

ČJ – napiš postup výroby velikonoční pomlázky. M – narýsuj čtverec ABCD, o a  = 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm a vypočítej jeho obvod.

5. ročník

ČJ – napiš postup výroby velikonoční pomlázky. M – vypočítej aritmetický výškový průměr žáků – 178 cm, 148 cm, 138 cm,171 cm, 156 cm, 164 cm, 160 cm.

 

Středa 7. 4.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 137 – vyhledej na internetu informace o zvířeti ze str. 137, cv. 2ab. M –

328 645                        491 221                       5 618 304                       7 508

.          7                        .          6                        .             3                      .      8

_______                      ________                     _________                     ________

5. ročník

ČJ – učebnice str. 145, cv. 1b. M – vyhledej v učebnici krychli a kvádr (str. 105), vypracuj cv. 3.

 

Úterý 6. 4.

4. ročník

ČJ – slovesa, procvičujeme osobu a číslo, čas minulý a přítomný, učebnice str. 136, cv. 1a, b, c. M - dělení mimo obor malé násobilky – dělíme jednociferným dělitelem

7 134           5 172        2 342        4 231        8 185        6 347

.   20            .   30         .   20         .    40        .    50        .     60

____            _____       ______     _____        ______    ______

5. ročník

ČJ – slovesa – určujeme osobu, číslo a čas u sloves, učebnice str. 145, cv. 1a. M – procvičujeme desetinná čísla, určujeme větší, menší.

 

Distanční výuka ANJ na týden:6.4.2021 - 9.4.2021

4.ročník:

 

UNIT 21: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 56-57

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 56-57 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice a vystříhni a nalep povolání z pracovního listu - vocabulary (132.2 kB)

 • Vyplň přiložené pracovní listy - JOBS (105.89 kB), JOBS1 (95.19 kB)

 
 

5.ročník:

 

UNIT 22: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 58-59

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 58-59 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Going to (95.18 kB), Goint to1 (72.16 kB)

 

31.3.2021

 

4. ročník + 5.ročník

 

 • Čj – seřaď podle abecedy:

 

Karel, Vladimír, Kryštof, Kateřina, Lenka, Bohumír, Jiřina, Jana, Bohumil, Nikola, Libor, Jan, Zora, Žaneta, Adéla

 

30.3.2021

 

4. ročník + 5.ročník

 

 

 • ČJ – Napiš do školního sešitu:

 

Seděl na mez_ a pozoroval žáb_.  Uv_děl jsem tam také stop_. Nad hlavou m_ šuměly košaté l_p_ a  na neb_ právě letěly divoké hus_. Počas_ b_lo krásné. Ob_l_ rostlo na pol_, údol_m pl_nula řeka. Večer jsme si hráli s dívkam_ se šv_hadl_.

 

4. ročník

 

 • Ma -Zaokrouhli na tisíce:

 

754, 4596, 5469, 351, 7632, 8743,

 

5. ročník

 

 • Ma – vypočítej:

 

197 452 : 37 =

24 216 : 41 =

860 541 : 59 =

71 028 : 26 =

 

29.3.2021

 

4. ročník

 

 • Čj – opakujeme vyjmenovaná slova – napiš do školního sešitu

 

Pos_láme dop_sy všem bab_čkám. Pes l_ná. P_lot se op_ral o p_tel p_sku. B_l s_chravý l_stopadový den. S_lnice b_ly mokré. S_n pana ml_náře jedl s_rová jabl_čka. V_chovatel mě odb_l nějakou v_mluvou. Nev_plazuj na mě jaz_k. V z_mě b_vá na ul_ci náledí.

 

 • Ma

 

Mirek jel na kole rychlostí 8km/h. Jirka jel o 3 km/h rychleji.

a) Kolik km ujel Jirka za 4h?

b) O kolik km dále ujede Jirka za 5h?

 

 • Př – péče o zdraví, zdravá výživa

 

 

5. ročník

 

 • Čj – do domácího sešitu napiš 5 měkkých přídavných jmen a 5 přivlastňovacích

 

 

 • Ma – vypočítej pod sebe

 

5678 x 212 =

4059 x 178 =

1722 x 725 =

9971 x 105 =

 

 • Př – péče o zdraví, zdravá výživa

 

Distanční výuka ANJ na týden: 29.3.2021 - 31.3.2021 - opakování učiva

4.ročník:

Opakování učiva pracovní listy:

AM, IS, ARE (45.45 kB)

CAN, CAN´T (64.88 kB)

LIKE, DON´T LIKE (40.41 kB)

Osobní zájmena (37.69 kB)

Přítomný čas prostý (96.43 kB)

Přítomný čas průběhový (41.65 kB)

 

5.ročník:

Opakování učiva pracovní listy:

WAS, WERE (68.8 kB)

Past simple (54.68 kB)

HAS, HAVE, HAD (29.01 kB)

CAN, COULD (39.97 kB)

 

Pátek 26. 3.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 133, cv. 4a. M – učebnice str. 87, cv. 21.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 154, cv. 3. M – učebnice str. 63, cv. 20.

 

Čtvrtek 25. 3.

4. ročník

ČJ – napiš sloh na téma: „Už abychom chodili do školy“. M – učebnice str. 87, cv. 20. Vl – pracovní sešit str. 21.

5. ročník

ČJ – napiš sloh na téma: „Už abychom chodili do školy“. M – učebnice str. 60, cv. 4. Vl – učebnice str. 64 – Život v jednotlivých podnebných pásech.

 

Středa 24. 3.

4. ročník

ČJ – napiš z učebnice ze str. 152, cv. 5 – odpověz na otázky. M – učebnice str. 87, cv. 10.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 150, cv. 5 – utvoř věty ve tvaru přítomném. M – učebnice str. 120, cv. 1 – 5.

 

Úterý 23. 3.

4. ročník

ČJ – napiš vzory rodu mužského a ke každému připiš 3 slova. M – pracovní sešit str. 10, cv. 10.

5. ročník

ČJ – napiš, co vyjadřují přídavná jména a vystupňuj slova – malý, sladký, tlustý, čerstvý, krátký. M – pracovní sešit str. 9, cv. 1, 2.

 

Pondělí 22. 3.

4. ročník

ČJ – opakujeme vyjmenovaná slova – napiš do domácího sešitu: neob-dlený dům, b-lá vrána, b-valá spolužačka, české ob-vatelstvo, ob-čejné b-dýlko, jezdecký b-čík, b-stře chápat, hb-tá kob-lka, pl-novod, l-vance, bl-skat se, Em-l se nem-l, pl-vat sliny. M – 8 371 : 6 =, 2 588 : 9 =, 8 112 : 7 =, 9 735 : 4 =, 9 156 : 8 =, 6 568 : 9 =. Př – pracovní sešit str. 25 – celou stránku.

5. ročník

ČJ – opakujeme přídavná jména měkká a tvrdá – napiš do domácího sešitu: tup- nůž, ryz- zlato, spravedliv- trest, vos- žihadlo, pronikav- zvuk, tepl- oběd, včel- med, rozkvetl- keř, uplynul- týden, sov- houkání, orl- drápy, tmav- byt, osl- ucho, fialov- šátek, nesměl- pohled, pylov- prášek. M – vypočítej, jak dlouho se průměrně čeká ve frontě na lyžařský vlek. Jestliže lyžař vyjel nahoru 5 krát a čekal 7 minut, 10 minut, 12 minut, 6 minut, 15 minut. Jaká je průměrná čekací doba? Kolik času strávil ve frontě celkem? Př – pracovní sešit str. 23, cv. 5.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 22.3.2021 - 26.3.2021

4.ročník:

 

UNIT 20: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 54-55

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 54-55 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice

 • Do školního sešitu napiš 5 vět. Vyber si 5 slovíček z vocabulary (učebnice str. 55) a utvoř s nimi věty.

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Unit 20 (68.55 kB)Unit 20_1 (81.76 kB) 

 

5.ročník:

 

UNIT 21: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 56-57

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 56-57 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice

 • Vyplň přiložený pracovní list - Unit 21 (67.38 kB)

 

Pátek 19. 3.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 39, cv. 3. M – pracovní sešit str. 10, úloha 10.

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 41, cv. 13. M – pracovní sešit str. 8, cv. 6, 7.

 

Čtvrtek 18. 3.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 39, cv. 2. M – pracovní sešit str. 10, úloha 9. Vl – Přemysl Otakar II – král železný a zlatý.

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 41, cv. 16. M – pracovní sešit str. 8, cv. 1, 2. Vl – Rozkvět kultury a umění.

 

Středa 17. 3.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 130, cv. 5a, b. M – učebnice str. 77, slovní úloha 17.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 135, cv. 4a. M – pracovní sešit str. 6, cv. 8.

 

Úterý 16. 3.

4. ročník

ČJ – vzory podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 121, 122. M – učebnice str. 77, slovní úloha 16.

5. ročník

ČJ – tvarosloví – číslovky, druhy číslovek – učebnice str. 134.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 15.3.2021 - 19.3.2021

4.ročník:

 

UNIT 19: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 50-51

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 50-51 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Unit 19 (121.92 kB)Unit 19_1 (60.66 kB)

 

5.ročník:

 

UNIT 20: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 54-55

 

 

Pondělí 15. 3.

4. ročník

ČJ – napiš do domácího sešitu, doplň –i, -y: Ob-dlí bez oken, pro m-lá slovíčka, ve v-prodeji náb-tku, s jezdeckým b-číkem, na v-soké pol-ci, zv-tězila v běhu, sl-šet vzl-kot, k ml-nskému kolu, do m-ší díry, u rozv-klané stol-čky. M – učebnice str. 77, slovní úloha 15. Př – Péče o zdraví, zdravá výživa.

5. ročník

ČJ – napiš o knize, kterou jsi přečetl(a), nezapomeň na název knihy, autora, hlavní postavy.  M – učebnice str. 118, cv. 11. Př – Pozitivní i negativní zásahy člověka – lesní školka, požár.

Pátek 12. 3.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 130, cv. 5a, b. M – učebnice str. 76, cv. 8

5. ročník

ČJ – učebnice str. 152, cv. 1a. M – učebnice str. 71, cv. 36, 37

 

Čtvrtek 11. 3.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 38, cv. 5. M – učebnice str. 76, cv. 3, 4

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 41, cv. 13. M – učebnice str. 71, cv. 32, 33

 

Středa 10. 3.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 38, cv. 4. M – učebnice str. 76, cv. 1, 2

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 40, cv. 12. M – učebnice str. 71, cv. 30, 31

 

Úterý 9. 3.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 131, cv. 6 – opis 2 odstavců pod obrázkem Bílé paní. M – učebnice str. 76, cv. 6, 7. Př – Zásady 1. pomoci, přivolání pomoci

5. ročník

ČJ – učebnice str. 152, cv. 4 – napiš do domácího sešitu – slovesa uveď do budoucího času. M – učebnice str. 70, cv. 27, 28. Př – Zásady 1. pomoci, přivolání pomoci

 

Pondělí 8. 3.

4. ročník

ČJ – vzory podstatných jmen rodu mužského, diktát: Stromy se vypínal_ vysoko k nebi. Listy šuměl_ ve větru. Lesy osiřel_. Pařezy na m_tině obrůstal_ l_šejníkem. Houby už dávno nerostl_. Louky ztichl_. M – písemné dělení se zbytkem – 3 728 : 9 = , 5 381 : 2 =, 9 656  : 7 =, 8 547 : 7 =, 8 724 : 5 =, 39 555: 3 =

5. ročník

ČJ – opakování číslovek, druhy. M – Na sportovní soutěže bylo připraveno pro diváky 216 700 lístků. Prodalo se jich 195 262. Kolik lístků zbylo?

Distanční výuka ANJ na týden: 8.3.2021 - 12.3.2021

4.ročník:

 

UNIT 18: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 48-49

 

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 48-49 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice

 • V pracovním sešitě na str. 49 ve cv.4 - obleč postavy. První postava jsi ty a druhá tvůj kamarád. Každou postavu popiš minimálně 5 větami

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Unit18 (43.1 kB)Unit18_1 (66.3 kB)unit18_2 (64.77 kB)

 

5.ročník:

 

UNIT 19: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 50-51

 

5.3.2021

 • ČJ- 4.roč. - pracovní sešit str. 37, cv.1
 • ČJ- 5.roč. - pracovní sešit str 36, cv.4
 • MA- 4.roč. - učebnice str. 71, cv. 12
 • MA- 5.roč. - učebnice str. 70, cv. 27,28

 

4.3.2021

 • ČJ- 4.roč. - učebnice str. 127, cv. 15
 • ČJ- 5.roč. - učebnice str. 151, cv. 2A
 • MA- 4.roč. - učebnice str. 71, cv. 11
 • MA- 5.roč. - učebnice str. 70, cv. 25,26
 • PŘ- 4.roč. - učebnice str. 44 – Nerosty a horniny
 • PŘ- 5.roč. - učebnice str. 23 – Vesmír

 

3.3.2021

 • ČJ – 4.roč. - pracovní sešit str. 36, cv. 8
 • ČJ – 5.roč. - pracovní sešit str. 36, cv. 3
 • MA – 4.roč. Učebnice str. 70, cv. 6
 • MA – 5.roč. Učebnice str. 70, cv. 25

 

2.3.2021

 • ČJ – 4.roč. - učebnice str, 126, cv.12b
 • ČJ – 5.roč. Učebnice str. 150, cv. 5
 • MA – 4.roč. - pracovní sešit str. 8, cv. 11
 • MA – 5.roč. - pracovní sešit str. 10, cv. 1,2
 • VL – 4.roč. - Podnebí a počasí – učebnice str. 29
 • VL – 5.roč. - Zemědělství – učebnice str. 39

 

1.3.2021

 • ČJ 4. a 5.roč. - Doplň i/y, napiš do domácího sešitu

 

dlouh_ t_den, m_chaná vaj_čka, slunečn_ br_le, R_chlé š_py, d_ktát z češt_ny, b_t uč_telem, odb_la destátá, pob_t nepřátele, pob_t v nemocnici, dob_t energii, taška z l_ka, sladké kobl_hy, známý m_slitel, roztom_lý sm_šek, sm_kl sebou, p_sečná bouře, klop_tavá chůze, zás_lkový prodej, vodní v_r, malá v_ska, naz_val se králem, k_selý kef_r, úspěšný f_zik

 

 • MA – 4.roč. - pracovní sešit str. 8, cv. 8, 9, 10
 • MA – 5.roč. - pracovní sešit str. 8 , cv. 8, 9 i str. 9, cv. 1

 

Distanční výuka ANJ na týden: 1.3.2021 - 5.3.2021

4.ročník:

 

UNIT 17: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 46,47

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str.46,47 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice a z přiložených pracovních listů vystřihni a nalep části oblečení - Clothes (50.24 kB)

 • Vyplň přiložený pracovní list - Clothes (63.96 kB)Clothes 1 (102.87 kB)

 

5.ročník:

 

UNIT 18: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 48,49

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 48,49 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice

 • Vyplň přiložené pracovní listy (Past Simple, Past Continuous) - Past Continuous (47.19 kB)Past Simple (66.44 kB)

 

 

Pátek 19. 2.

4. ročník

ČJ – Z lesa b-lo sl-šet houkání s-čka. Město L-tom-šl se p-šní nádherným zámkem. Zal-j květiny, nevšiml sis, že us-chají? O prázdninách pl-nul čas nějak rychleji. M- máme rádi sm-ch. Táta přib-l obraz na zeď. Na statku b-vá chlév s dob-tkem. Lehce nab-l, lehce pozb-l. Kovářova kob-la chodí bosa. M – pracovní sešit str. 7, cv. 5, 6, 7.

 

5. ročník

ČJ - Z lesa b-lo sl-šet houkání s-čka. Město L-tom-šl se p-šní nádherným zámkem. Zal-j květiny, nevšiml sis, že us-chají? O prázdninách pl-nul čas nějak rychleji. M- máme rádi sm-ch. Táta přib-l obraz na zeď. Na statku b-vá chlév s dob-tkem. Lehce nab-l, lehce pozb-l. Kovářova kob-la chodí bosa. M – pracovní sešit str. 8, cv. 5, 6, 7.

 

Čtvrtek 18. 2.

4. ročník

ČJ –  učebnice str. 126, cv. 12a – napiš právní odstavec – končí větou čápi už přiletěli. M – pracovní sešit str. 7, cv. 3, 4.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 150, cv. 4 – napiš do školního sešitu. M – pracovní sešit str. 8, cv. 3, 4.

 

Středa 17. 2.

4. ročník

ČJ - učebnice – zopakuj si na str. 121 tabulku  Pamatujte si – str. 122, str. 123, cv. 8a, b – napiš do školního sešitu. M – pracovní sešit str. 8, cv. 1, 2.

5. ročník

ČJ - prostuduj tabulku na str. 146, 147. M – pracovní sešit str. 8, cv. 1, 2.

 

Úterý 16. 2.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 118, cv. 2 – rozliš podstatná jména rodu mužského životného a neživotného, napiš do domácího sešitu. M – 756:9 =, 459:4 =, 827:6 =, 988:9 =, 134:5 =, 922:7 =, 562:9 =, 201:4 =, 477:6 =. Př – Příroda v zimě.

 

5. ročník

ČJ – učebnice str. 144 – doplň tabulku perem (příští rok budou nové učebnice). M - Automobil stojí 234 000 Kč. Splátkový kalendář je rozvržený na 3 roky v pravidelných měsíčních splátkách. A) Kolik korun se bude muset měsíčně splácet? B) Kolik korun bude zbývat k zaplacení po 2 letech? C) Kolik korun by se splácelo, kdyby splátky byly rozvrženy na 4 roky? Př – Přídoda v zimě.

 

 

Pondělí 15. 2.

4. ročník

ČJ – Slep-š není had. Na Stromě p-pá ptáček. Op-luj tento klíč. Zalep-m obálku. Mám rád pohá-ku o p-šné pr-ncezně. Při fotbalu se prop-chnul m-č. Koupila jsem p-tel brambor. Netop-ří let je nesl-šný. Bab-čka nasb-rala p-r. Nedělám pravop-sné chyby. Jeleni mají kop-ta. Kůň je lichokop-tník. M – pracovní sešit str. 6, cv, 8, 9.

 

5. ročník

ČJ -  Slep-š není had. Na Stromě p-pá ptáček. Op-luj tento klíč. Zalep-m obálku. Mám rád pohá-ku o p-šné pr-ncezně. Při fotbalu se prop-chnul m-č. Koupila jsem p-tel brambor. Netop-ří let je nesl-šný. Bab-čka nasb-rala p-r. Nedělám pravop-sné chyby. Jeleni mají kop-ta. Kůň je lichokop-tník. M – učebnice str. 58, cv. 14, 15.

Distanční výuka ANJ na týden: 15.2.2021 - 19.2.2021

4.ročník:

 

UNIT 16: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 42-43

 

5.ročník:

 

UNIT 17: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 46-47

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 46-47 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Past Simple (117.28 kB)Past Simple 1 (54.74 kB)

 • Do školního sešitu napiš o sobě. (inspiruj se v pracovním sešitě na str. 46, ve cvičení 2)

 

Pátek 12.2.

4. ročník

ČJ – doplň pádovou koncovku podstatných jmen rodu mužského podle vzoru PÁN a MUŽ: Holub- zobali zrní. Cestovatel pozoroval odpočívající lv-. Jestřáb- se hnali za dvěma holub-. Ps- byli uvázáni řetěz-. Chlapci se honili za pestrými motýl-. V zoologické zahradě jsem viděl vzácné plaz-. Bál jsem se, aby mě ps- nepokousali. Na hřišti se honily děti se ps-. M – pracovní sešit str. 3, cv. 1, 2, 3.

5. ročník

ČJ – doplň pádovou koncovku podstatných jmen rodu mužského podle vzoru PÁN a MUŽ: Holub- zobali zrní. Cestovatel pozoroval odpočívající lv-. Jestřáb- se hnali za dvěma holub-. Ps- byli uvázáni řetěz-. Chlapci se honili za pestrými motýl-. V zoologické zahradě jsem viděl vzácné plaz-. Bál jsem se, aby mě ps- nepokousali. Na hřišti se honily děti se ps-. M – pracovní sešit str. 2, cv. 8, 9, 10.

 

Čtvrtek 11. 2.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 121 – rod mužský životný a neživotný. M – učebnice str. 134, cv. 9. Př – Člověk a jeho zdraví, péče o zdraví, osobní hygiena.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 100, 101 – přídavná jména. M – učebnice str. 109, cv. 12, 13. Př – Země jako součást sluneční soustavy.

 

Středa 10. 2.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 34, cv. 1 – napiš podstatná jména rodu mužského k příslušným vzorům. M – učebnice str. 134, cv. 14.

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 32, cv. 9 – ve větách podtrhni slovesné tvary. M – učebnice str. 108, cv. 10.

 

Úterý 9. 2.

4. ročník

ČJ – doplň koncovku podstatných jmen rodu středního podle vzoru MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ – veslovat vesl-, husté křov-, bušit kladiv-, červenými světl-, husté křov-, krabice s mýdl-, na jasném neb-, plynové potrub-, dobré zpráv-, křeslo s opěradl-, blízké okol-, s čistými prostěradl-, bydlet v přízem-. M – učebnice str. 134, cv. 13.

5. ročník

ČJ – doplň koncovku podstatných jmen rodu středního podle vzoru MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ – veslovat vesl-, husté křov-, bušit kladiv-, červenými světl-, husté křov-, krabice s mýdl-, na jasném neb-, plynové potrub-, dobré zpráv-, křeslo s opěradl-, blízké okol-, s čistými prostěradl-, bydlet v přízem-. M – učebnice str. 108, cv. 9.

 

Pondělí 8. 2.

4. ročník

ČJ – do domácího sešitu doplň koncovku podstatných jmen rodu ženského podle vzoru ŽENA, RUŽE, PÍSEŇ, KOST – opakované výzv-, žít n vs-, provést oprav-, popsat tabul-, chodit o hol-, sedět na židl-, vylovit škebl-, rána do hlav-, roztočit vrtul-, jít do škol-, sedět na židl-, zásady zdravé výživ-. M – učebnice str. 126, cv. 4 – do domácího sešitu. VL – Vodstvo – řeky, rybníky, přehradní nádrže – učebnice str. 26.

5. ročník

ČJ – do domácího sešitu doplň koncovku podstatných jmen rodu ženského podle vzoru ŽENA, RUŽE, PÍSEŇ, KOST – opakované výzv-, žít n vs-, provést oprav-, popsat tabul-, chodit o hol-, sedět na židl-, vylovit škebl-, rána do hlav-, roztočit vrtul-, jít do škol-, sedět na židl-, zásady zdravé výživ-. M – učebnice str. 108, cv. 7, 8. VL – Vodstvo – Evropa – učebnice str. 62.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 8.2.2021 - 12.2.2021

4.ročník:

 

UNIT 15: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 40-41

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 40-41 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice a přiložených pracovních listů - Time (71.71 kB)

 • Vyplň přiložené pracovní listy - Time 1 (58.5 kB)Time 2 (42.21 kB)

 

5.ročník:

 

UNIT 15: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 42-43

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 42-43 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice a grammar nalep - Can minulý čas (1.5 MB)

 • Vyplň přiložený pracovní list - Could or Can (53.14 kB)

 

Pátek 5. 2.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 120, cv. 6, 7. M – 12 m + 500 cm = ……….m, 6000 m + 900 000 cm = …….km, 120 000 mm – 130 cm = ……cm.

5. ročník

ČJ – učebnice str.111, cv. 4, 5. M – učebnice str. 38, cv. 29, 31.

 

Čtvrtek 4. 2.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 33, cv. 2. M – učebnice str. 111, cv. 3.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 143, cv. 2. M – učebnice str. 37, cv. 21, 22.

 

Středa 3. 2.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 33, cv. 1. M – učebnice str. 111, cv. 1.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 143, cv. 1. M – učebnice str. 35, cv. 6, 7.

 

Úterý 2. 2.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 118, cv. 2. M – učebnice str. 108, cv. 7.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 141, cv. 8a, b. M – učebnice str. 35, cv. 4, 5.

 

Pondělí 1. 2.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 117 – rod mužský životný a neživotný, cv. 1. M – učebnice str. 108, cv. 5, 7.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 143, cv. 1a. M – učebnice str. 35, cv. 1, 2, 3.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 1.2.2021 - 5.2.2021

4.ročník:

 

UNIT 14: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 38 - 39

 

5.ročník:

 

UNIT 15: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 40 - 41.

 

 

Čtvrtek 28. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 31, cv. 5. M – učebnice str. 108, cv. 12.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 76, cv. 11. M – učebnice str. 77, cv 17.

 

Středa 27. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice 117 – skloňování podstatných jmen rodu mužského. M – učebnice str. 108, cv. 4.

5. ročník

ČJ – sloh – str. 140 – Náš kraj – popiš krajinu na obrázku. M – učebnice str. 75, cv. 7.

 

Úterý 26. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 30, cv. 4 – přepiš podstatná jména podle toho, ve kterém jsou pádě. M – učebnice str. 107, cv. 2 – porovnej čísla. VL – Nadmořská výška.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 139, cv. 2 – napiš zbylé věty. M – učebnice str. 78, cv. 29. VL – Povrch Evropy.

 

Pondělí 25. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 117, cv. 9b – opiš do domácího sešitu 6 vět. M – učebnice str. 107 – připomeň si, jak zapisujeme čísla do milionu, cv. 3 do domácího sešitu.

5. ročník

ČJ – učebnice str. 139 – skloňování číslovek 3, 4, 5 – pročti a napiš ze str. 139 cv. 2 pět vět. M – učebnice str. 78, cv. 26.

Distanční výuka ANJ na týden: 25.1.2021 - 29.1.2021

4.ročník:

UNIT 13: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 34-35.

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 32-33 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice na str. 35

 • Do školního sešitu – Pracuj s učebnicí na str. 34 ve cv. 1. Ve větách použij příklady z učebnice a napiš 10 vět, co on/ona má/nemá rád/ráda.

 • Vyplň přiložený pracovní list - LIKE (164.35 kB)

 

5.ročník:

UNIT 14: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 38-39 .

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 38-39 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice str. 39 případně z přiloženého pracovního listu - Date - time (160.71 kB)

 • Do školního sešitu – Napiš 10 vět co se kdysi stalo. Použij spojení ( a long time ago, years ago, atc... ) Např. Narodil jsem se před 10 lety, byl jsem ve škole před měsícem...

 

 

Pátek 22. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 116, cv. 9a – od 4. řádku doplň a napiš do domácího sešitu. M – 4494 : 7 =, 2829 : 3 =, 4122 : 2 =, 3138 :  6 =, 4965 : 5 =, 3784 : 8 =

5. ročník

ČJ – učebnice str. 138 – Pamatujte si + cv. 1. M – učebnice str. 150, cv. 4, 5

 

Čtvrtek 21. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 115, cv. 7a, b, c. M – 500 : 10 =, 340 : 10 =, 800 : 10 =, 110 : 10 =, 73 : 8 =, 65 : 7 =, 29 : 9 = , 41: 8 = 82 : 9 =

5. ročník

ČJ – učebnice str. 137 – skloňování číslovek, cv. 1 + tabulka str. 138. M – učebnice str. 150, cv. 3, 7

 

Středa 20. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 114, cv. 6a – doplň do básně vynechaná slova z nabídky a napiš do školního sešitu. M – 4 . 25 =, 8 . 25 =, 5. 25 =, 12. 25 =, 20 . 25 =, 40 . 25 =, 30 . 25 =

5. ročník

ČJ – učebnice str. 137, cv. 1. M – 79 . 28 =, 719 . 35 =, 628 . 57 =, 5283 . 64 =

 

Úterý 19. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 114 – opakujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského, cv. 5a – napsat do školního sešitu. M – Ve školní jídelně byly k obědu palačinky. Vypočítej, kolik dětí přišlo na oběd, když víš, že každé dítě dostalo 6 palačinek z celkových 197. Zbyly nějaké? Kolik?

5. ročník

ČJ – učebnice str. 134 – opakujeme číslovky, str. 132 – vyplnit slabě tužkou tabulku. M – Jirka dostal při závodě plán cesty. Šel 1,23 km na sever, potom zahnul na severovýchod a ušel 3,56 km. A) Kolik km Jirka ušel celkem? B) O kolik km byl druhý úsek delší než ten první?

Pondělí 18. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 30, cv. 3. M – učebnice str. 78, cv. 19, 20. Př – učebnice str. 21 - Ryby

5. ročník

ČJ – sloh: Jak jsem si užil sněhu. M – učebnice str. 80, cv. 30, 31, 32. Př – Horniny přeměněné

 

Distanční výuka ANJ na týden: 18.1.2021 - 22.1.2021

4.ročník:

UNIT 12: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 32-33.

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 32-33 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice na str. 33, Present Simple 1 (384.14 kB)

 • Do školního sešitu – Napiš krátký článek do novin, časopisu o někom (kamarád, rodiče, tvůj vzor...), kde se objeví věty - co rád dělá, co má rád a ve kterých použiješ minimálně 5 nově získaných slovíček, které sis zapsal do gramaťáčku.

 • Vyplň přiložený pracovní list - Present Simple (41.69 kB)

 

5.ročník:

UNIT 13: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 34-35 .

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 34-35 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice str. 35

 • Do školního sešitu – Vyber si jedno zvíře a popiš jej. Pomoc hledej v pracovním sešitě na str. 35 ve cv. 4

 • Vyplň přiložený pracovní list - Continents (53.47 kB)

 

 

Pátek 15. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 29, cv. 1. M – učebnice str. 76, cv. 1, 2, 3

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 29, cv. 1. M – učebnice str. 42, cv. 51, 52, 53

Nezapomeňte na čtenářský deník!

 

Čtvrtek 14. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 29, cv. 2. M – učebnice str. 74, cv. 33, 34

5. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 29, cv. 2. M – učebnice str. 42, cv. 48, 50

 

Středa 13. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 28, cv. 13. M – učebnice str. 74, cv. 31, 32

5. ročník

ČJ – učebnice str. 131, cv. 2a. M – učebnice str. 41, cv. 45, 46

 

Úterý 12. 1.

4. ročník

ČJ – pracovní sešit str. 28, cv. 11, 12. M – učebnice str. 73, cv. 25, 26, 27, 28

5. ročník

ČJ – učebnice str. 130, cv. 1 – slova s vynechanými písmeny napiš do školního sešitu. M – pracovní sešit str. 62, cv. 1, 2, 3

 

Pondělí 11. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 69, cv. 4a – napiš do domácího sešitu. M – učebnice str. 73, cv. 23, 24. Př – učebnice str. 20 - Rozmnožování

5. ročník

ČJ – učebnice str. 129, cv. 10 – přečti si článek a do školního sešitu zodpověz otázky na str. 130. M – učebnice str. 89, cv. 18, 19, 20. Př – učebnice str. 17 – Horniny usazené

 

Distanční výuka ANJ na týden: 11.1.2021 - 15.1.2021

4.ročník:

UNIT 11: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 30-31.

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 30-31 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary z učebnice na str. 30 a str. 31

 • Do školního sešitu – Vyber si jedno roční období, které máš rád a napiš o něm. Do vět použij nová slovíčka (vocabulary) a věty – mám rád/ráda, rád dělám/ráda dělám.

 • Vyplň přiložené pracovní listy - WEATHERWEATHER1

 

5.ročník:

UNIT 12: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 32-33 .

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 32-33 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – z učebnice str. 33

 • Do školního sešitu – Pracuj podle učebnice na str. 32 cv. 1 – Vyber si zvíře a popiš k němu cestu. Dále zvíře co sis vybral, popiš 5 větami.

 • Vyplň přiložené pracovní listy - ANIMALS 

 

Pátek 8. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 68, cv. 1, 2a, b. M – učebnice str. 72, cv. 18, str. 74, cv. 33

5. ročník

ČJ – učebnice str. 126, cv. 2, 3a, b, c. M – učebnice str. 150, cv. 3, 4, 5

 

Čtvrtek 7. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 68, cv. 1 – napiš do školního sešitu, cv. 2a, b. M – učebnice str. 71, cv. 13, 14

5. ročník

ČJ – učebnice str. 126, cv. 1a, b, c. M – učebnice str. 59, cv. 4, 5, 6

 

Středa 6.1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 65, cv. 2a – přečti báseň a do školního sešitu zodpověz otázky b a c.  M – učebnice str. 71 nahoře – připomeň si dělení a násobení uprostřed stránky, vypracuj cv. 10, 11, 12

5. ročník

ČJ – učebnice str. 120 – zopakovat druhy zájmen, str. 122, 123 – pročíst Pamatujte si! M – učebnice str. 59, cv. 1, 2, 3

 

Úterý 5. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 62, cv. 1, 2a, b, c – zodpověz otázky do školního sešitu, str. 66 – cv. 6. M – pracovní sešit str. 35, cv. 3, 4, str. 37, cv. 1, 2. VL – učebnice str. 12 – Moravskoslezský kraj

5. ročník

ČJ – zopakovat na str. 103 přídavná jména tvrdá – celou stránku. M – pracovní sešit str. 50, cv. 3, 4, 6, str. 51, cv. 1; VL – učebnice str. 22 – Zlínský kraj

 

Pondělí 4. 1.

4. ročník

ČJ – učebnice str. 58, cv. 3a – do domácího sešitu opiš slova a ke každému napiš slovo vyjmenované, str. 59, cv. 3b. M – pracovní sešit str. 35, cv. 1, 2. Př – učebnice str. 20 – Ptáci – vypsat hlavní znaky a nakreslit obrázek ptáka + popis

5. ročník

ČJ – učebnice str. 117, cv. 4a – napiš do domácího sešitu.  M – pracovní sešit str. 48, cv. 1, 2, 3. Př – učebnice str. 16 – Vyvřelé horniny – žula, gabro, čedič – vypsat, k čemu se používají.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 4.1.2021 - 8.1.2021

4.ročník:

UNIT 10: Pracuj v učebnici na straně 26-29. V pracovním sešitě na straně 26 - 27.

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 26 - 29 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary v učebnici na str. 27 a str. 29

 • Do školního sešitu – Napiš 5 vět – Jak vypadá tvá snídaně (zakomponuj do vět, co miluješ a co nesnášíš). A napiš 5 vět, co mají rádi a nemají rádi tvoji kamarádi. Vyplň pracovní listy - FOODFOOD 1

 • Napsat do školního sešitu anglicky čísla od 0 - 20 a od 20 - 100 po desítkách. 

 

5.ročník:

UNIT 11: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 30-31 .

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 30-31 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku – vocabulary – učebnice a z pracovního listu zvířátka - Animals vystřihni a nalep

 • Do školního sešitu – napiš 10 vět, kde použiješ slovesa (were, was, had) a dále napiš krátký text, jaká zvířátka máš doma a 5 větami je popiš.

 

 

 

Pátek 27. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 19, cv. 3. Učebnice str. 55, cv. 5. M – pracovní sešit str. 25, cv. 1, 2, 3.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 104, cv. 3. M – učebnice str. 43, cv. 62, 63. Pracovní sešit str. 38, cv. 1, 2, 3.

 

Čtvrtek 26. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 19, cv. 2. Učebnice str. 54, cv. 4. M – pracovní sešit str. 24, cv. 7, 8, ,9, 10.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 103, 104, cv. 1a, b. M – učebnice str. 43, cv. 56, 57, 60, 61.

 

Středa 25. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 18, cv. 1. Učebnice str. 54, cv. 3. M – učebnice str. 49, cv. 11, 12, 13.

5. ročník – ČJ  - pracovní sešit str. 21, cv. 5. Učebnice str. 102, cv. 8. M – učebnice str. 42, cv. 53, 54.

 

Úterý 24. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 18, cv. 5, 6. Učebnice str. 54 nahoře c, d, e. M – pracovní sešit str. 23, cv. 4, 5, 6. Učebnice str. 49, cv. 10c, d.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 102, cv. 8. M – pracovní sešit str. 36, cv. 2, 3, 4, 6.

 

Pondělí 23. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 17, cv. 3, 4. Učebnice str. 53, cv. 1, 2. M – pracovní sešit str. 23, cv. 1, 2, 3. Učebnice str. 48, cv. 9. Př – rostliny, byliny, dřeviny.

5. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 21, cv. 3, 4. M – učebnice str. 34, cv. 5, 6, 7, 8.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 23.11.2020 - 27.11.2020

4.ročník:

UNIT 9: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 24-25 Do you like...?

 • Přečti si v učebnici na str. 24-25 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení

 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se nově získaná slovíčka (najdeš je v učebnici nebo v pracovních listech) - FoodFood1DrinksDessertsBakeryBakery1Dairy Products

 • Školní sešit: napiš 5 otázek (Do you like +podstatné jméno (nejlépe potraviny nebo nápoje) a 5 odpovědí na dané otázky (Yes, I do. Nebo No. I don´t)

 • Vypracuj přiložené pracovní listy - PL1PL2

 

5.ročník:

UNIT 9: WAS BORN (BYL NAROZEN) / WERE BORN (BYLI NAROZENI)

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 24-25 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – nově získaná slovíčka + nalep přiložený pracovní list s vysvětlením slovesa BÝT - Být - minulý časČasování slovesa být
 • Do školního sešitu – zjisti a napiš, kdy se narodil tvůj idol, oblíbenec + 3 věty o něm (inspiraci najdeš v pracovním sešitě na str. 25 ve cv. 4),

Vypracuj přiložené pracovní listy (was/were) - PL1

Pátek 20. 11

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2. M – pracovní sešit str. 22, cv. 8, 9.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 100 – Pamatujte si!, str. 101 – celá přečíst. M – pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2, 3, 4.

 

Čtvrtek 19. 11.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 16, cv. 3a, 4. M – učebnice str., cv. 9, 10, 11.

5. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 18, cv. 1. M – učebnice str. 42, cv. 47, 48, 49, 50.

 

Středa 18. 11.

4. ročník – ČJ – učebnice str. 48, 49, cv. 1a, b. M – pracovní sešit str. 21, cv. 7, str. 22, cv. 11. Př – učebnice str. 12, 13, pracovní sešit str. 4.

5. ročník – ČJ  - učebnice str. 91, cv. 5b – do školního sešitu napsat 5 řádků. M – učebnice str. 41, cv. 43, 45. Př – učebnice str. 11, pracovní sešit str. 6.

 

Pondělí 16. 11.

3. ročník – ČJ – učebnice str. 52, cv. 1. Písanka str. 10 – první 3 řádky

4. ročník – ČJ – učebnice str. 45, cv. 6, str. 46, cv. 2, 3. M – učebnice str. 45, cv. 2, 4, 5.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 96, cv. 2, pracovní sešit str. 17, cv. 10d, e. M – učebnice str. 41, cv. 41, 43.

 

Distanční výuka ANJ na týden: 16.11.2020-20.11.2020

4.ročník:

 Pracuj v učebnici 

 • Přečti si v učebnici na str. 20 - 21 komiks
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se nově získaná slovíčka z učebnice
 • Vypracuj přiložené pracovní listy - can/can´tHobbies

 

5.ročník:

Internet shopping

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str. 20-21 
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – nově získaná slovíčka + nalep přiložený pracovní list s vysvětlením slovesa BÝT - Časování slovesa být
 • Vypracuj přiložené pracovní listy - can/can´tHobbies

 

Pátek 13. 11.

4. ročník – ČJ – učebnice str. 44 – přečíst cv. 4, str. 45, cv. 5. Pracovní sešit str. 16, cv. 2. M – str. 21, cv. 1, 2, 3, 4. Učebnice str. 38, cv. 24, 25, 26, 27, 28.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 91, cv. 5a – dopsat poslední 4 věty, slohové cvičení – Jak trávím svůj volný čas. M – učebnice str. 38, 39, 40.

 

Čtvrtek 12. 11.

 

4. ročník – ČJ – učebnice str. 43, cv. 3 – prečíst, str. 44b,c. Pracovní sešit str. 15, cv. 1. M – pracovní sešit str. 37, cv. 18, str. 38, cv. 20, 21, 22, 23.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 91, cv. 5a – napsat dalších 6 vět. Pracovní sešit str. 17, cv. 10a. M – pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Středa 11. 11.

 

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 15, cv. 3, 4. Učebnice str. 42, 43a, b, c, cv. 2. M – pracovní sešit str. 20, cv. 8, 9, 10, 11. Učebnice str. 37, cv. 16, 17. Př – Houby – nezelené organismy.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 90, cv. 3a, str. 91, cv. 4, 5 – 6 vět do domácího sešitu. Pracovní sešit str. 16, cv. 9. M – pracovní sešit str. 16, cv. 5, str. 18, cv. 1, 2, 3, 8. Př – Chráněnné krajinné oblasti, přírodní parky.

 

Úterý 10. 11.

 

4. ročník – ČJ – učebnice str. 41 – řazení slov podle abecedy, Pamatujte si – přečíst, str. 42, cv. 2a, b – do sešitu. Pracovní sešit str. 15, cv. 2. M – pracovní sešit str. 18 – celou stránku, str. 19, cv. 1, 3, 4. Učebnice str. 37, cv. 13, 14, 15. Vl – Život v demokratickém státě – učebnice str. 5, pracovní sešit str. 3.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 89, cv. 1 – vyhledej v textu všechna podstatná jména rodu středního a urči pád, číslo a vzor, str. 90, cv. 2a. Pracovní sešit str. 16, cv. 8. M – pracovní sešit str. 16, cv. 1, 2, 3, 4. Učebnice str. 38, cv. 33.

Pondělí 9. 11.

 

4. ročník – ČJ – učebnice str. 40, cv. 3 – ke slovům cizího původu přiřaď české slovo – př. miniaturní – maličký. Pracovní sešit str. 14, cv. 1 – doplň i/y, zopakuj si vyjmenovaná slova po l a na linky napiš požadované úkoly. M – učebnice str. 36, cv. 8, 9, str. 37, cv. 10, 11, 12.

5. ročník – ČJ – učebnice str. 86 – připomeň si vzory rodu ženského, zapomínáte, že v 7. pádě množného čísla se píše –i v koncovce –ami. Učebnice str 88, cv. 4 – doplň a napiš, str. 89 – zopakuj si vzory rodu středního. M – učebnice str. 37, cv. 23 a 25, str. 38, cv. 29, 32.

 

ANJ na týden: 9.11.2020-13.11.2020

4.ročník:

UNIT 7: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 18-19. SPORTS

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 18-19 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – sporty (pracovní list) rozstříhej, nalep, popiš - Sports 1Sports 2Sports 3 a natrénuj v této příloze: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-sporty
 • Do školního sešitu – Vyber si jeden oblíbený sport a napiš o něm 5 informací. Můžeš se inspirovat v učebnici  na str. 18.

 

5.ročník:

Opakovací test v pracovním sešitě na straně 20-21 – snaž se vyplňit samostatně, můžeš použít gramaťáček.

UNIT 8: Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na straně 22-23.

 • Přečti si a pracuj v učebnici na str 22-23 a v pracovním sešitě vyplň všechna cvičení
 • Doplň si do gramaťáčku a nauč se – řadové číslovky
 • rozklikni tento odkaz a procvič: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-radove
 • Do školního sešitu – napiš o sobě (Jak se jmenuješ, kolik ti je, kdy máš narozeniny, tvé koníčky, tvůj kamarád, kdy má narozeniny….) minimálně 10 vět!

 

6. 11. 

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 14, cv. 6. M - učebnice str. 24, cv. 12, str. 27, cv. 42

5. ročník - ČJ - učebnice str. 78, dole na stránce pročíst SHRNUTÍ a na str. 79 zopakovat pádové otázky. M - učebnice str. 37, cv. 22

5. 11.

4. ročník - ČJ - učebnice str. 39 - pročíst Pamatujte si!, pokračuje i na str. 40, z téže strany napsat 6 vět z cv. 2a. M - učebnice str. 43, cv. 1,2

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 16, cv. 7. M - pracovní sešit str. 16, cv. 9

4. 11.

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 14, cv. 1. M - učebnice str. 42, cv. 6, 7

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 14, cv. 2. M - pracovní sešit str. 14, cv. 2, ANJ - Mowgli the Jungle Book zde a slovíčka k textu zde.

3.11.2020

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 13, cv. 1, 2. Čítanka str. 52. M - pracovní sešit str. 12, cv. 4, 5, 6.

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 15, cv. 4, 5. Čítanka str. 70. M - pracovní sešit str. 26, cv. 8, 9.

Angličtina na celý týden pro 4. r., 5. r.: 

4.ročník

Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na str.16 a 17. Do školního sešitu si procvič spojení ( I can/ I can´t - já umím/já neumím) - napiš 5 vět, kde použiješ zájmena ( já, ty, on, ona, my, vy) se slovesem kladným- umímPříklad: I can swim, You can write. A 5 vět, kde použiješ ty samá zájmena, ale sloveso bude v záporu – neumím. Příklad: I can´t swim. You can´t wtite. A na závěr vytvoř 5 otázekPříklad: Can you swim? Vyplň přiložené pracovní listy CanCAN or CAN´t.

5.ročník

Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na str. 16 a 17, kde si dokončíš vše, co ti chybí. Dále si procvičíš do školního sešitu fráze : I would like Ráda bych / Chtěla bych, I wouldn´t like – Nerada bych, Nechtěla bych, I like – Mám ráda. Napiš 5 vět na sloveso I would like a I like, ale v každé větě vyměň zájmeno, Příklad: (I would like a dog – Chtěla bych psa, She likes a hamburger – Ona má ráda hamburgry). Dále si vytiskni přiloženy soubor – obchody Obchody, vystříhni si je, nalep do gramaťáčku a ve slovníčku nebo na internetovém překladači si obchody přelož. Dále k nim anglicky napiš, co si v daných obchodech můžeš koupit Kde co koupím.

Pracuj v učebnici a v pracovním sešitě na str. 18 a 19 UNIT 7 – nauč se a nalep z přiloženého souboru anglické předložky do gramaťáčku. Dále si ověř své znalosti a vyplň přiložený pracovní list PredložkyPredložky gramaťáček

2. 11. 2020

4. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 13, cv. 3. M - zopakovat násobky od 2 do 9

5. ročník - ČJ - pracovní sešit str. 15, cv. 6. M - učebnice str. 31, cv. 13

23.10.2020

4. roč. ČJ- PS str. 13 cv. 1,2 vyjmenovaná slova. ČÍT. str. 52. M- PS str. 12 cv. 4,5,6.

5. roč. ČJ- PS str. 15 cv. 4,5 vyjmenovaná slova. ČÍT. str. 70. M- PS str. 26 cv. 8,9.

Matematika pro zvídavějsí žáky zde 

22.10.2020

4. roč. M- PS str.11 cv.1,2,3. PŘ Stavba rostliny, léčivé rostliny. 

5. roč. M- PS str. 26 cv. 5,6,7 Jednotky délky. PŘ- Ochrana rostlin a živočichů.

21.10.2020

4. roč. M- PS str.10 cv. 11,12,13. VL- PS str. 9 cv.1,2,3, U str. 17. ČJ-PS str. 12 cv. 5,6. ČÍT. str. 51.

5. roč. M- PS str. 26 cv. 1,2,3,4 Jednotky délky. VL- PS str. 9 cv. 1,2, U str. 6. ČJ- PS str.14 cv. 3. ČÍT. str. 69.

20.10.2020

4. roč. M- PS str.10 cv. 7,8,9,10. ČJ- U str.52 cv. 6a- 1. odstavec.

5. roč. M- PS str.24 cv. 6,7,8,9. ČJ- U str.49 cv. 3 doplň.

19.10.2020

4. roč. M-PS str. 9 cv.3,4,5,6. VL-PS str. 8, U str.16 opakovací test ČR. ČJ-PS str. 11 cv.3,4 vymysli zasedací pořádek. ČÍT. str.48.

5. roč. M-PS str. 24 cv. 1,2,3,4,5. VL-PS str. 8, hlavní město Praha. ČJ-PS str.14 cv.1,2. ČÍT. str. 68, přepiš báseň Jabloňový květ.

Angličtina na celý týden pro 4. r., 5. r.: 

AJ: 4.roč.

UNIT 5 I CAN SWIM BUT I CAN´T SKI. ( Umím plavat, ale neumím lyžovat)

- Pracuj v učebnici na str. 14-15. V této lekci si zopakujeme koníčky (hobbies) a naučíme se vyjadřovat, že něco umím (I can) a neumím (I can´t). Než se vrhneš na první cvičení, pusť si odkaz na youtube, který ti vše vysvětlí. https://www.youtube.com/watch?v=t6rVmBw-gQM

Ve cv. 1 si přečti slovíčka, přelož a sám proveď danou činnost. Ve cv. 2 tvoř věty – I can swim – umím plavat... I can´t run fast – neumím rychle běhat... ve cv. 3 Řekni: Já umím____________ale neumím________________příklad: ( I can swim but a can´t dance.) Ve cv. 6 se nauč slovíčka a zapiš do gramaťáčku. Aby sis vše procvičil a pořádně naučil, v pracovním sešitě vypracuj str. 14-15. a vyplň si přiložený pracovní list CAN or CAN´T.

AJ: 5.roč.

UNIT 6 CAN I HELP YOU: (Mohu Vám pomoci?)

- Pracuj v učebnici na str. 16-17. K lepšímu porozumnění a pochopení tématu si pusť tento odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=jc6raawXojg Po té pracuj v pracovním sešitě na str. 16-17 ve cv. 1 spoj otázky a odpovědi a do cv. 2 tento rozhovor přepiš. Dále pak pokračuj s vyplněním následujících cvičení. Tam použiješ spojení (I like / I would like neboli I´d like). Také přikládám pracovní list, aby sis vše procvičil a lépe zapamatoval LIKE

 

16.10.2020

4. roč. ČJ- U str. 36 cv.5, ČÍT. str. 47 přepiš báseň, M- PS str. 8 cv.1,2.
5. roč. Č- U str. 40 cv.5, ČÍT. str.66-67, M-PS str.22 cv.8,9,10,11.

 

15.10.2020

4. roč. M- PS str. 8 cv.7,8,9. PŘ- Kulturní rostliny.
5. roč. M- PS str. 22 cv.5,6,7. PŘ- Význam rovnováhy v přírodě, chování člověka k přírodě.

 

14.10.2020

M- 4. roč. PS str. 7 cv.5,6.

      5. roč. PS str.22 cv.1,2,3,4.
 
VL- 4. roč. PS str. 6,7 Kraje a krajská města (práce s učebnicí).
       5. roč. PS str. 6,7 opakování ze 4. roč., ČR.
 
ČJ- 4. roč. PS str. 10 cv. 1,2. Vlastní a obecná jména.
       5. roč. PS str.13 cv.18,19 doplň tabulku podle vzoru.
 
ČJ- 4. roč. ČÍT. str. 46
       5. roč. ČÍT. str. 65
 
AJ: 4.roč.
Pracuj v učebnici na str. 12 (UNIT 4 HOBBIES) ve cv. 2 (přečti si  tvoř věty: kdo co dělá, jejich koníčkem je... - Ann is watchinhg TV,  Ann´s hobby is watching TV.) cv. 3 (přečti si rozhovor, poté si doplň podle sebe), cv. 4 slovíčka - přečti, nauč a zapiš do gramaťáčku. V pracovním sešitě udělej cv. 1,2,3,4.  K procvičení a lehčímu zapamatování si vyplň pracovní listy - Hobbies  Hobbies 1
 
AJ: 5.roč.
Procvič si a zopakuj si přítomný čas - průběhový v pracovních listech - Průběhový čas. Dále pokračuj v učebnici na str. 14  lekce 5. V pracovním sešitě pracuj na str. 14 (UNIT 5- What kind of films do you like?) doplň cv. 1,2,5,6. 
 
 
13.10.2020
 
ČJ:  4.roč. Čítanka str. 45 + pracovní sešit k čitance str. 20,21
       5.roč. čítanka str. 64 +pracovní sešit k čítance str. 24,25
 
MA: 4.roč. Pracovní sešit str.6 cv. 11,13 a str.7 cv. 1,2,3,4
         5.roč. Pracovní sešit str 18 cv. 1,2,4,9 a str. 20 - celá
 
AJ:   4.roč. Pracovní sešit str. 11 cv. 3, 4 (there is, there are)
        5.roč. Pracovní sešit str. 13 cv 4 -opakovaní fráze is+ing, are+ing (práce ve dvojicích) + rozhovor
 

12.10.2020

 

MA: 4.roč. - Pracovní sešit str. 6 cv.9,10,12,
       5.roč. - Pracovní sešit str. 16 cv. 1,2,3,4,5 a str. 18 cv .3,8
 
: 4.roč. - učebnice str. 14 a 15 +pracovní sešit str. 5 celá
       5.roč. - pracovní sešit str. 6 cv. 1,2,3,4 a str. 7 cv. 1,2,3
 
VL:  4.roč. - pracovní sešit str. 4 a 5 celé (pracovat s učebnicí)
       5.roč. - pracovní sešit str. 4 a 5 celé ( práce s mapou ČR)
 
ČJ: 4.roč. - pracovní sešit str. 9 cv. 10,11,12,13
       5. roč. - pracovní sešit str. 12 cv. 15,16,17
 

Didakta pro domácí přípravu žáků

SILCOM Multimedia, s.r.o. zpřístupnil veškerý obsah Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Všechny programy, které využíváme při výuce ve škole, můžete použít rodiče i doma.

Pokud budete mít zájem, napište si o přístupové údaje na mail: reditelka@zsms-novesedlo.cz

Zároveň vás prosíme, abyste si v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům přečetli následující informace:

 • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
 • ke spouštění výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
 • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytuje SILCOM Multimedia, s.r.o. z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na jejich webu v sekci Podpora
 • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol..